PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"course" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "course" po angielsku

obrazek do "course" po polsku
rzeczownik
 1. kurs, lekcja (np. kurs angielskiego, lekcja śpiewania) [policzalny]
  I signed up for an English course. (Zapisałem się na kurs angielskiego.)
  My Spanish course starts on Monday. (Mój kurs hiszpańskiego zaczyna się w poniedziałek.)
  I signed for the astronomy class this semester. (W tym semestrze zapisałem się na kurs z astronomii.)
  I really wanted to attend that class, but I can't. (Bardzo chciałam brać udział w tym kursie, ale nie mogę.)
  I can't meet with you tonight, I have a dance lesson. (Nie mogę się z tobą spotkać dzisiaj wieczorem, mam lekcję tańca.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "course" po polsku
rzeczownik
 1. kurs, przedmiot (na studiach)
  She followed a two-year statistics course. (Ona uczęszczała na dwuletni kurs statystyki.)
  This university offers interesting programs. (Ten uniwersytet oferuje interesujące przedmioty.)
  I didn't learn much in this course. (Nie nauczyłem się wiele na tym kursie.)
  You will learn how to analyse literature in this course. (Na tym kursie nauczycie się jak analizować literaturę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

course , *****

obrazek do "course" po polsku Our most recent meals: From course that you had given. obrazek do "course" po polsku Cegły silikatowe składają się
rzeczownik
 1. danie (np. pierwsze podczas obiadu) [policzalny]
  A waiter is bringing a second course. (Kelner niesie drugie danie.)
  I ate a three-course dinner today. (Zjadłem dzisiaj trzydaniowy obiad.)
 2. ciąg, bieg, tok [tylko liczba pojedyncza]
  In the course of his life, he made many mistakes. (W ciągu swojego życia on popełnił wiele błędów.)
  Who knows what may happen in the course of two years? (Kto wie, co się może zdarzyć w ciągu dwóch lat?)
 3. kierunek, plan [policzalny]
  This inconvenience will not disrupt the course of our actions. (Ta niedogodność nie zakłóci kierunku naszych działań.)
  Some things have changed and we had to take a different course. (Niektóre rzeczy się zmieniły i musieliśmy powziąć nowy plan.)
  zobacz także: way
 4. przebieg (np. zdarzeń) [niepoliczalny]
  We need to analyse the course of events if we are to understand what really happened here. (Musimy przeanalizować przebieg zdarzeń, jeżeli mamy zrozumieć, co tak naprawdę się stało.)
  Tom doesn't remember the course of the events because he was too drunk at the time. (Tom nie pamięta przebiegu tamtych wydarzeń, ponieważ był wtedy zbyt pijany.)
 5. kurs (np. statku) [policzalny lub niepoliczalny]
  This ship will run its course, I'll make sure of it. (Ten statek utrzyma swój kurs, zadbam o to.)
  Our ship lost its course after the storm. (Po burzy nasz statek zgubił swój kurs.)
  zobacz także: bearing
 6. tor [policzalny]
  He took his new racing car to the course. (On wziął swój nowy samochód wyścigowy na tor.)
  He wanted the second course but it was taken. (On chciał drugi tor, ale był zajęty.)
 7. przebieg choroby  BrE [policzalny]
  Ask the doctor about her course. (Zapytaj lekarza o jej przebieg choroby.)
  You have to give me a detailed description of your course. (Musisz mi podać szczegółowy opis przebiegu twojej choroby.)
 8. bieg, koryto (rzeki) [policzalny]
  You cannot change the course of the river by yourself. (Samemu nie można zmienić biegu rzeki.)
  The city attempted to broaden the river's course. (Miasto próbowało poszerzyć koryto rzeki.)
 9. warstwa cegieł, wątek [policzalny]
  Only two courses remain for the building to be complete. (Potrzeba już tylko dwóch warstw cegieł, żeby skończyć budowę.)
  They were building a course by course. (Budowali warstwy cegieł jedna za drugą.)
 10. seria (np. zastrzyków)
  The treatment consists of a course of injections. (Leczenie składa się z serii zastrzyków.)
  You have to take the entire course of the antibiotic so that it works. (Musisz wziąć całą serię antybiotyku, aby zadziałał.)
 11. reja (pierwszy żagiel od dołu masztu w ożaglowaniu rejowym) termin techniczny [policzalny]
czasownik
 1. polować z psami [przechodni/nieprzechodni]
  They coursed every month. (Oni polowali z psami co miesiąc.)
 2. ciec, płynąć termin literacki [przechodni]
  You have poison coursing through your veins. (W twoich żyłach płynie trucizna.)
  She has blue blood coursing through her body. (Przez jej ciało płynie błękitna krew.)

Powiązane zwroty — "course"

inne
rzeczownik
discourse = przemowa, rozprawa +2 znaczenia
obstacle course = tor przeszkód (np. w zawodach sportowych) +1 znaczenie
crash course = intensywny kurs (np. językowy)
coursebook , także: course book = podręcznik (wybrany pod odpowiedni kurs)
credit hour , course credit = punktowana godzina zajęć (na uczelniach wyższych)
remedial classes , remedial course = zajęcia wyrównawcze (dla studentów), lekcje (uzupełniające)
racecourse BrE , także: race course BrE , racetrack AmE = tor wyścigowy (dla koni lub psów)
recourse = uciekanie się (do czegoś), zwracanie się (o pomoc) +1 znaczenie
przysłówek
czasownik
przymiotnik
idiom
kolokacje