"bearing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bearing" po angielsku — Słownik polsko-angielski

bearing , *

rzeczownik
 1. postura, postawa (sposób poruszania się, wygląd) [UNCOUNTABLE]
  I assumed from his bearing that he was a physical worker. (Z jego postury wywnioskowałem, że był pracownikiem fizycznym.)
 2. łożysko (np. kulkowe) technical [COUNTABLE]
  They replaced the chain on your nunchucks and oiled the bearing. (Oni wymienili łańcuch w twoim nunczaku i naoliwili łożysko.)
  zobacz także: ball bearing
 3. namiar, położenie (np. wskazywane przez kompas) technical [COUNTABLE]
  In an underground passage you have no bearings except for what the signs provide. (W przejściu podziemnym nie masz poczucia kierunku, oprócz tego co mówią znaki.)
  zobacz także: course

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

OMNIMAX: Great Bear Rainforest - Saint Louis Science Center
czasownik
Formy nieregularne: past tense  bore, , past participle  borne, , past participle  born,
 1. ścierpieć (coś), znieść (coś), wytrzymać (coś) [TRANSITIVE]
  I can't bear this headache. (Nie mogę znieść tego bólu głowy.)
  I can't bear her annoying behaviour. (Nie mogę znieść jej irytującego zachowania.)
  link synonim: stand
  zobacz także: can't bear something, endure
 2. ponieść, ponosić (np. koszty, odpowiedzialność) [TRANSITIVE]
  My phone is no longer under warranty. I have to bear the costs of the repair myself. (Mój telefon nie jest już na gwarancji. Sam muszę ponieść koszty naprawy.)
  I moved out of my parents and now I have to bear the cost of living. (Wyprowadziłem się od rodziców i teraz muszę ponosić koszty utrzymania.)
 3. podtrzymywać (coś), wytrzymać ciężar (czegoś) [TRANSITIVE]
  He bore the wardrobe for five minutes! (On podtrzymywał szafę przez pięć minut!)
  I can't bear this box, help me. (Nie wytrzymam ciężaru tego pudełka, pomóż mi.)
 4. nosić (np. znamię, imię, tytuł) [TRANSITIVE]
  He bears the royal title with pride. (On nosi królewski tytuł z dumą.)
  My daughter bears my grandmother's name. (Moja córka nosi imię mojej babci.)
 5. dźwigać, nieść, udźwignąć [TRANSITIVE]
  He bore my bags. (On dźwigał moje torby.)
  Can you bear this table? It's too heavy for me. (Czy możesz udźwignąć ten stół? Dla mnie jest za ciężki.)
 6. urodzić, rodzić, powić (dziecko) formal [TRANSITIVE]
  She bore two healthy babies. (Ona urodziła dwoje zdrowych dzieci.)
  My biggest dream is to bear twins. (Moim największym marzeniem jest urodzić bliźnięta.)
  Czasownik "bear" w znaczeniu "rodzić", w III formie zamienia się w "born", nie "borne" np. "She was born in 1992".
 7. kierować się [INTRANSITIVE]
  Bear left on the next junction. (Skieruj się w lewo na następnym skrzyżowaniu.)
 8. nosić (np. podpis, znamiona, podobieństwo) [TRANSITIVE]
  The letter bore the signature of Mr Putin. (List nosił podpis Pana Putina.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. niedźwiedź, niedźwiedzica [COUNTABLE]
  If you see a bear, run. (Jeśli zobaczysz niedźwiedzia, uciekaj.)
  Polar bears live in the Arctic. (Niedźwiedzie polarne zamieszkują Arktykę.)
  zobacz także: polar bear, grizzly bear
 2. miś (np. pluszowy) [COUNTABLE]
  I bought a teddy bear for my daughter. (Kupiłem pluszowego misia dla mojej córki.)
  The child is playing with a teddy bear. (Dziecko bawi się pluszowym misiem.)
  zobacz także: teddy bear
 3. gbur, mruk, ponurak informal [COUNTABLE]
  He is such a bear, I don't like him. (On jest takim gburem, nie lubię go.)
  He's a bear, you won't cheer him up. (To ponurak, nie rozweselisz go.)
 4. glina, policjant slang [COUNTABLE]
  That bear gave me a speeding ticket. (Tamten glina dał mi mandat za przekroczenie prędkości.)
  He's a bear, he'll search you! (On jest gliną, przeszuka cię!)
 5. duży, owłosiony i umięśniony homoseksualista slang [COUNTABLE]
  I saw Tom kiss a bear. (Widziałam, jak Tom całował się z dużym, owłosionym i umięśnionym homoseksualistą.)
  The club was filled with bears. (Klub był wypełniony dużymi, owłosionymi i umięśnionymi homoseksualistami.)
 6. spekulant grający na zniżkę technical [COUNTABLE]
  Stock market is full of bears. (Giełda papierów wartościowych jest pełna spekulantów grających na zniżkę.)
 7. duży problem American English informal [COUNTABLE]
  Our new foreign policy is a bear. (Nasza polityka zagraniczna to duży problem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. niedźwiedzi
  I have a bear rug in my house. (Mam niedźwiedzi dywan w domu.)

Czy wiesz, że poza słownikiem Diki, od wielu lat rozwijamy dla Ciebie kursy angielskiego online? Wejdź na etutor.pl i sprawdź!