Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"znieść" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "znieść" po polsku

znieść

czasownik
 1. stand *****
  • znieść (coś), wytrzymać (coś) [przechodni]
   I can't stand this any longer! (Nie wytrzymam tego ani chwili dłużej!)
   I can't stand you! (Nie mogę cię znieść!)
   She can't stand it anymore. (Ona nie może już tego wytrzymać.)
   link synonim: bear
 2. bear , ****
 3. waive
phrasal verb
 1. carry down
czasownik
 1. lift ****
  • uchylać, znosić (np. wyrok) [przechodni]
   The court lifted his sentence. (Sąd uchylił jego wyrok.)
   At this stage, the court cannot lift the sentence. (Na tym etapie sąd nie może już uchylić wyroku.)
 2. endure , **
  • znosić, cierpieć, wytrzymać, przetrzymać (np. ból, biedę) [przechodni]
   I endured a lot of pain during those last few years. (Zniosłam wiele bólu podczas tych ostatnich kilku lat.)
   There was no way Jill could endure a life of that. (Nie było możliwości by Jill wytrzymała takie życie.)
   Who would've thought someone so small could endure so much pain? (Kto by pomyślał, że ktoś tak mały mógł wytrzymać tyle bólu?)
   She endured 17 years in prison. (Ona wytrzymała 17 lat w więzieniu.)
   zobacz także: bear
 3. stomach ***
  • tolerować, trawić, znosić
   I can't stomach Jane. She's such a liar. (Nie mogę znieść Jane. Ona jest taką kłamczuchą.)
   "Why can't you stomach Jake?" "Because he's smoking all the time." ("Dlaczego nie tolerujesz Jake'a?" "Bo on cały czas pali.")
 4. wash ***
 5. undergo **
 6. tolerate **
  • znosić (coś, co się nie podoba) [przechodni]
   I won't tolerate such behaviour - go to your room! (Nie będę tolerować takiego zachowania - idź do swojego pokoju!)
 7. repeal *
 8. brook *
 9. cope **
  • znosić (poradzić sobie w sensie emocjonalnym) [nieprzechodni]
   Death is not an easy thing for many to cope with. (Śmierć nie jest łatwą rzeczą do zniesienia dla wielu ludzi.)
   Kate didn't know how to cope with her mother's death. (Kate nie wiedziała, jak znieść śmierci jej matki.)
 10. sustain **
 11. subvert
 12. abide *
 13. abolish *
  • znosić (unieważniać) [przechodni]
   Abraham Lincoln abolished slavery in 1862. (Abraham Lincoln zniósł niewolnictwo w 1862.)
 14. suffer ****
 15. abrogate
 16. dree
 17. abear dawne użycie , także: abeer
phrasal verb
 1. put up with
phrasal verb
 1. carry on *
obrazek do "hate" po polsku
czasownik
 1. hate ***
 1. brook no something

Powiązane zwroty — "znieść"

phrasal verb
czasownik
rzeczownik
nosze = stretcher +1 znaczenie
zniesienie = standing +5 znaczeń
znoszenie = drift +1 znaczenie
przymiotnik
nośny = buoyant +1 znaczenie
inne
inne
idiom

"znieść" — Słownik kolokacji angielskich

carry down kolokacja
 1. carry czasownik + down particle = znieść (na dół)
  Bardzo silna kolokacja

  But already he was too high for the words to carry down to her.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo