PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"podtrzymywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podtrzymywać" po polsku

podtrzymywać

czasownik
 1. support *****
  • podtrzymywać (np. kogoś na duchu) [przechodni]
   She is always there to support me. (Ona zawsze podtrzymuje mnie na duchu.)
   He has many problems right now, you have to support him. (On ma teraz dużo problemów, musisz podtrzymywać go na duchu.)
 2. maintain ****
 3. steady **
  • podtrzymywać, podpierać
   You have to steady this tree, otherwise it will fall. (Musisz podeprzeć to drzewo, inaczej się przewróci.)
   Can you steady her while I call the ambulance? (Czy możesz ją podtrzymać, podczas gdy ja zadzwonię po karetkę?)
 4. sustain **
  • podtrzymywać (rozmowę, zainteresowanie), utrzymywać (np. dobrą jakość) [przechodni]
   I tried to sustain the conversation, but he was just too boring. (Próbowałem podtrzymać rozmowę, ale on był po prostu zbyt nudny.)
  • wspierać, podtrzymywać (konstrukcję) [przechodni]
   Two columns are needed to sustain this large dome. (Potrzebne są dwie kolumny żeby wesprzeć tą dużą kopułę.)
 5. bear , ****
  • podtrzymywać (coś), wytrzymać ciężar (czegoś) [przechodni]
   He bore the wardrobe for five minutes! (On podtrzymywał szafę przez pięć minut!)
   I can't bear this box, help me. (Nie wytrzymam ciężaru tego pudełka, pomóż mi.)
 6. prop **
  • podpierać, podtrzymywać [przechodni]
   He used a wooden board to prop up the stage. (On użył drewnianej deski, aby podeprzeć scenę.)
 7. defend ***
  • utrzymywać (np. tytuł mistrzowski), podtrzymywać (stanowisko w jakiejś sprawie) [przechodni]
   He defended his title this year, too. (On obronił swój tytuł również w tym roku.)
   She defended her stance on abortion in the latest interview. (Ona podtrzymała swoje stanowisko w sprawie aborcji w ostatnim wywiadzie.)
 8. bolster *
  • podpierać, podnieść, podtrzymywać (np. morale, pewność siebie)
   His speech bolstered the morale of the army. (Jego przemowa podniosła morale armii.)
 9. uphold *
 10. underpin
 11. carry , *****
  • podtrzymywać (np. ściana, kolumna w budynku) [przechodni]
   These four columns carry the whole building. (Te cztery kolumny podtrzymują cały budynek.)
   This post carries this wall. (Ten słup podtrzymuje tę ścianę.)
 12. hold , *****
  • utrzymywać, podtrzymywać (ciężar kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   He couldn't hold those boxes. (On nie mógł utrzymać tamtych pudeł.)
   The ancient Greeks believed that Atlas held the sky. (Starożytni Grecy wierzyli, że Atlas podtrzymuje niebo.)
 13. escot