"trzymać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trzymać się" po polsku

trzymać się

phrasal verb
 1. hold up **
 2. hold on **
 3. bear up
  • trzymać się, nie tracić ducha
   You have to bear up for your children. (Musisz się trzymać dla swoich dzieci.)
   It's a tough time but she'll bear up. (To ciężki czas, ale ona nie straci ducha.)
 4. keep your spirits up
czasownik
 1. stand firm , stand fast
wykrzyknik
 1. keep tight potocznie  
  Stop crying, it's not the end of the world. Keep tight! (Przestań płakać, to nie koniec świata. Trzymaj się!)
idiom
 1. stick to something **
phrasal verb
 1. adhere to something *
 2. hold onto something  
 3. keep to something
 4. stick by something
 5. hold on to something
  • trzymać się czegoś (np. czyjegoś ramienia)
   Hold on to my hand and step carefully. (Trzymaj się mojej ręki i ostrożnie stąpaj.)
 1. cling to something *
 2. hew to something AmE
 3. cleave to something termin literacki  
 1. hold fast to something
wiill the dae ii hold her hand obrazek do "keep" po polsku
czasownik
 1. hold , *****
  • trzymać [przechodni]
   Could you hold it for a moment? (Czy mógłbyś to przez chwilę potrzymać?)
   Jessica moved up to hold him. (Jessica przysunęła się, żeby go potrzymać.)
   I held the wallet tight in my hand. (Trzymałem mocno portfel w ręce.)
  • trzymać, przechowywać (jedzenie) [przechodni]
   You can hold the meat in the refrigerator. (Mięso możesz przechowywać w zamrażalniku.)
   Fruit are held in cold storage. (Owoce są trzymane w zimnym magazynie.)
  • trzymać, przetrzymywać (np. w zamknięciu) [przechodni]
   A soldier was held by a terrorist group. (Żołnierz był przetrzymywany przez grupę terrorystyczną.)
   The gunman was holding several people in a supermarket. (Uzbrojony bandyta trzymał kilka osób w supermarkecie.)
  • trzymać (dźwięk) [przechodni]
   Can you hold this sound and then round your lips to an "o"? (Czy możesz trzymać ten dźwięk, a potem zrobić ze swoich ust "o"?)
   Hold that note for a little bit longer. (Trzymaj ten dźwięk troszkę dłużej.)
 2. keep *****
 3. detain *
  • trzymać (w areszcie), zatrzymywać (gdzieś tymczasowo) [przechodni]
   He's been detained by security because of his suspicious behaviour at the airport. (Został zatrzymany przez ochronę z powodu swojego podejrzanego zachowania na lotnisku.)
 4. coffer
 5. have *****
  • trzymać (np. kogoś za ramię) [przechodni]
   He had my hand this whole time. (On trzymał mnie za rękę cały ten czas.)
 6. cop ***
  • trzymać, złapać slang
   I copped her hand. (Złapałem jej rękę.)
   Can you cop the other end of the rope? (Czy możesz złapać drugi koniec liny?)
czasownik
 1. poise *
phrasal verb
 1. hang on to something  
idiom
 1. hang tough AmE język mówiony
  • nie dawać się, trzymać się swojego
   Everything will be OK, hang tough! (Wszystko będzie w porządku, nie daj się!)
   You have to be optimistic and hang tough - you'll solve your problems. (Musisz być optymistą i nie dać się - rozwiążesz swoje problemy.)
idiom
 1. burn a hole in one's pocket , burn a hole in someone's pocket

Powiązane zwroty — "trzymać się"

czasownik
inne
phrasal verb
rzeczownik
idiom
inne

"trzymać się" — Słownik kolokacji angielskich

hold up kolokacja
 1. hold czasownik + up particle = nie osłabiać się, trzymać się (np. gospodarka, zdrowie)
  Bardzo silna kolokacja

  He's someone who can be held up as a model.

  Podobne kolokacje:
bear up kolokacja
 1. bear czasownik + up particle = trzymać się, nie tracić ducha
  Bardzo silna kolokacja

  And he looks to me as if he's going to bear up just fine.

  Podobne kolokacje:
stand fast kolokacja
 1. stand czasownik + fast przysłówek = zapierać się, trzymać się
  Bardzo silna kolokacja

  Whether or not it would have stood fast, she never knew.