PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zachowywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zachowywać" po polsku

zachowywać

czasownik
 1. keep *****
  • trzymać, zatrzymywać, zachowywać (mieć coś na stałe lub przez jakiś czas) [przechodni]
   May I keep it? (Czy mogę to zatrzymać?)
   You can keep the book. I have another copy. (Możesz zachować tę książkę. Mam jeszcze jedną kopię.)
  • zachowywać, zostawać, pozostawać (w jakimś stanie), utrzymywać (np. porządek gdzieś) [przechodni/nieprzechodni]
   She always keeps her room clean. (Ona zawsze utrzymuje swój pokój w czystości.)
   Keep calm. (Zachowaj spokój.)
   He couldn't keep his balance. (Nie mógł utrzymać równowagi.)
 2. preserve ***
  • utrwalać, zachowywać (np. wygląd, niepodległość) [przechodni]
   We want to preserve the character of our town. (Chcemy zachować charakter naszego miasta.)
   Preserve his love notes and keep them in a bottle. (Zachowaj jego liściki miłosne i przechowaj je w butelce.)
 3. retain oficjalnie **
 4. reserve ***
 5. conserve *
 6. perpetuate *
 7. embalm , także: imbalm przestarzale
 8. preserve in aspic
  • zachowywać, pozostawiać bez zmian  BrE
   The palace has been preserved in aspic for centuries. (Pałac pozostał niezmieniony od stuleci.)
czasownik
 1. save something **** , save something up
  • zachowywać coś (na później)
   I wanted to eat the whole pack of cookies, but I decided to save it for later. (Chciałam zjeść całą paczkę ciastek, ale zdecydowałam zostawić je na później.)
   I saved some tea for later but it tastes awful now. (Zachowałem trochę herbaty na później, ale teraz smakuje okropnie.)
phrasal verb
 1. hold on to something
czasownik
 1. remain *****
  • uchować się, zachować się, pozostawać, ostać się [nieprzechodni]
   Time has come for only those who believe, to remain. (Nadszedł czas, że uchowają się tylko Ci, którzy wierzą.)
   That city was bombed during the war but some of the buildings remained. (To miasto zostało zbombardowane podczas wojny, ale niektóre budynki się uchowały.)
 2. survive ***
  • ocalać, zachować się [nieprzechodni]
   Only two relics survived. (Ocalały tylko dwa zabytki.)
   These are the only pieces of art which survived the war. (To są jedyne dzieła sztuki, które ocalały z wojny.)
czasownik
 1. behave **   [nieprzechodni]
  I know I behaved badly. (Wiem, że się źle zachowywałem.)
  Behave yourself! (Zachowuj się!)
  It is behaving counter to the model. (To zachowuje się sprzecznie z modelem.)
  link synonim: act
 2. act *****
  • zachowywać się (w jakiś sposób) [przechodni/nieprzechodni]
   Stop acting like a child! (Przestań zachowywać się jak dziecko!)
   I'm really sorry, I shouldn't act like that. (Naprawdę przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać.)
   Lately, she's been acting strange. (Ostatnio ona zachowuje się dziwnie.)
   link synonim: behave
 3. acquit
 4. do *****
 5. give ***** , także: gie ScoE
 6. roll , ****
 7. deport oneself  
  She deports herself properly and with grace. (Ona zachowuje się stosownie i z gracją.)
 8. conduct oneself   oficjalnie
  He conducts himself in a very strange manner. (On zachowuje się w bardzo dziwny sposób.)
 9. comport yourself , comport   oficjalnie
idiom
 1. do right by
 2. handle oneself

Powiązane zwroty — "zachowywać"

rzeczownik
czasownik
przysłówek
umiarkowanie (witać, zachowywać się) = cautiously
zdecydowanie (zachowywać się) = securely
łaskawie (zachowywać się) = graciously
podejrzanie (np. zachowywać się) = suspiciously
rozsądnie (zachowywać się) = reasonably
racjonalnie (zachowywać się) = rationally
potwornie (np. zachowywać się) = appallingly
z gracją (poruszać się, mówić, zachowywać się) = gracefully
przymiotnik
zachowawczy = conservative +2 znaczenia
idiom
phrasal verb
inne
inne