MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"coach" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "coach" po angielsku

coach , ****

obrazek do "coach" po polsku
rzeczownik
 1. trener [policzalny]
  Our coach is very demanding. (Nasz trener jest bardzo wymagający.)
  The coach praised the team for a good game. (Trener pochwalił drużynę za dobrą grę.)
  link synonim: trainer
 2. korepetytor, korepetytorka, nauczyciel prywatny, nauczycielka prywatna British English [policzalny]
  My new coach is very attractive and intelligent. (Moja nowa korepetytorka jest bardzo atrakcyjna i inteligentna.)
  He's a math coach. (On jest korepetytorem z matematyki.)
 3. kareta, powóz [policzalny]
  We will get there by coach. (Pojedziemy tam powozem.)
  The coach was drawn by two white horses. (Kareta była ciągnięta przez dwa białe konie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. trenować (kogoś) [przechodni]
  I'm coaching a new client at the gym today. (Trenuję dzisiaj nowego klienta na siłowni.)
  This man will coach our national football team. (Ten człowiek będzie trenował naszą narodową drużynę piłkarską.)
 2. udzielać korepetycji, uczyć prywatnie [przechodni]
  I coach two girls, they don't know English at all. (Udzielam korepetycji dwóm dziewczynom, w ogóle nie znają angielskiego.)
  She coaches her cousin who has problems with maths. (Ona udziela korepetycji swojej kuzynce, która ma problemy z matematyką.)
 3. instruować, co ktoś ma powiedzieć lub jak zachowywać się w danej sytuacji [przechodni]
  You don't have to coach me, I know what to say. (Nie musisz mnie instruować, wiem co mówić.)
  I coached the teacher about her new duties. (Poinstruowałam nauczycielkę o jej nowych obowiązkach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
 1. w klasie ekonomicznej American English
  We are quite well-to-do, but we always fly coach. (Jesteśmy całkiem zamożni, ale zawsze latamy w klasie ekonomicznej.)
obrazek do "carriage" po polsku neat little train car that
rzeczownik
 1. wagon, wagon osobowy [policzalny]
  Please, do not leave your carriage while the train is running. (Prosimy, aby nie opuszczać wagonu w czasie jazdy pociągu.)
  The carriage was so full that we couldn't find a seat. (Wagon był tak pełny, że nie mogliśmy znaleźć miejsca.)
  The carrier carriage is already full. (Wagon bagażowy jest już pełny.)
  I sat in the coach of the train to London. (Usiadłem w wagonie osobowym pociągu do Londynu.)
  I always choose a first class coach. (Zawsze wybieram wagon osobowy pierwszej klasy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "coach" po polsku
rzeczownik
 1. autokar
  I would prefer to go by coach. (Wolałbym pojechać autokarem.)
  Most coaches arrive at their destination on time, but road conditions can sometimes cause delays. (Większość autobusów dojeżdża na czas, ale czasami warunki drogowe mogą spowodować opóźnienia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "economy class" po polsku How Much Worse Will Economy Class Get? - TravelUpdate
rzeczownik
 1. klasa ekonomiczna (np. w samolocie, pociągu) [niepoliczalny]
  Are you flying coach or first class? (Lecicie klasą ekonomiczną czy pierwszą?)
  I bought coach tickets because they were cheap. (Kupiłem bilety klasy ekonomicznej, bo były tanie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "coach"

rzeczownik
przysłówek
inne
idiom
kolokacje

podobne do "coach" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "coach" po polsku

rzeczownik
nazwa własna

powered by  eTutor logo