"instruować, co ktoś ma powiedzieć lub jak zachowywać się w danej sytuacji" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "instruować, co ktoś ma powiedzieć lub jak zachowywać się w danej sytuacji" po polsku

instruować, co ktoś ma powiedzieć lub jak zachowywać się w danej sytuacji

czasownik
  1. coach ****
    • instruować, co ktoś ma powiedzieć lub jak zachowywać się w danej sytuacji [TRANSITIVE]
      You don't have to coach me, I know what to say. (Nie musisz mnie instruować, wiem co mówić.)
      I coached the teacher about her new duties. (Poinstruowałam nauczycielkę o jej nowych obowiązkach.)

powered by  eTutor logo