wagon, wagon osobowy

carriage, coach, car

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

Please, do not leave your carriage while the train is running. = Prosimy, aby nie opuszczać wagonu w czasie jazdy pociągu.