ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"trenować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trenować" po polsku

trenować

obrazek do "train" po polsku
czasownik
 1. train ****
  • szkolić, trenować [przechodni/nieprzechodni]
   I want you to train our football team. (Chcę, abyś trenował naszą drużynę piłki nożnej.)
   My daughter is a great swimmer but I still have to train her. (Moja córka jest świetną pływaczką, ale wciąż muszę ja szkolić.)
   This teacher trains our school basketball team. (Ten nauczyciel trenuje naszą szkolną drużynę koszykówki.)
  • trenować (sport) [przechodni/nieprzechodni]
   Our swimmers are training for the Olympics. (Nasi pływacy trenują do olimpiady.)
   She trains basketball. (Ona trenuje koszykówkę.)
   I've always wanted to train football. (Zawsze chciałem trenować piłkę nożną.)
   She can't train volleyball anymore after her accident. (Ona nie może więcej trenować siatkówki po swoim wypadku.)
 2. condition *****
 3. coach , ****
  • trenować (kogoś) [przechodni]
   I'm coaching a new client at the gym today. (Trenuję dzisiaj nowego klienta na siłowni.)
   This man will coach our national football team. (Ten człowiek będzie trenował naszą narodową drużynę piłkarską.)
 4. practise British English , practice American English *****
 5. school ***** , także: skool potocznie
  • tresować, trenować (np. psa, konia)
   I schooled my dog to do tricks. (Wytresowałem psa, by robił sztuczki.)
   I don't know how to school my dog, he is very stubborn. (Nie wiem jak wytresować mojego psa, jest bardzo uparty.)
 6. train up British English potocznie
  • trenować (kogoś), szkolić (kogoś)
   He trains up interns. (On szkoli stażystów.)
 1. be in training

"trenować" — Słownik kolokacji angielskich

train up kolokacja
 1. train czasownik + up particle = trenować (kogoś), szkolić (kogoś)
  Zwykła kolokacja

  The game only features 4 areas and most of the time will be spent training up for a 2nd encounter with the last boss.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo