PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"school" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "school" po angielsku

school ***** , także: skool potocznie

obrazek do "school" po polsku
rzeczownik
 1. szkoła [policzalny lub niepoliczalny]
  You're going to be late for school. (Spóźnisz się do szkoły.)
  "Where's Jane?" "She went to school already." ("Gdzie jest Jane?" "Ona poszła już do szkoły.")
  Which school do you go to? (Do której szkoły chodzisz?)
 2. dzień zajęć w szkole, lekcje [niepoliczalny]
  How was school today? (Jak minął dzień zajęć w szkole?)
  School is so boring. (Lekcje są takie nudne.)
 3. okres nauki szkolnej [niepoliczalny]
  School was fun, I wish I could still learn and not work. (Okres nauki szkolnej był świetny, chciałbym nadal się uczyć i nie pracować.)
  During school I had many friends. (W okresie nauki szkolnej miałem wielu przyjaciół.)
 4. uniwersytet (miejsce)  AmE [policzalny lub niepoliczalny]
  My school has been founded in 1812. (Mój uniwersytet został założony w 1812 roku.)
  I spend a lot of time at school. (Spędzam dużo czasu na uniwersytecie.)
 5. studia (czas nauki na uniwersytecie)  AmE [policzalny lub niepoliczalny]
  School was the best time of my life. (Studia były najlepszym czasem mojego życia.)
  I have some great memories from school. (Mam kilka świetnych wspomnień ze studiów.)
 6. szkoła (nurt, np. w malarstwie) [policzalny]
  The Venetian school of painting was very influential. (Wenecka szkoła malarstwa była bardzo wpływowa.)
  This is the German school of holding a bow. (To jest niemiecka szkoła trzymania smyczka.)
 7. ławica, stado (ryb) [policzalny]
  The fishermen caught a school of fish in their net. (Rybacy złapali ławicę ryb w swoją sieć.)
  I've never seen such a big school of fish. (Nigdy nie widziałem takiej dużej ławicy ryb.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uczyć, nauczyć przestarzale
  She was a teacher and schooled poor children. (Ona była nauczycielką i nauczała biedne dzieci.)
  You're very good at maths; I want you to school my son. (Jesteś bardzo dobry z matematyki; chcę, żebyś uczył mojego syna.)
 2. edukować (np. dziecko)
  I'm schooling my daughter by myself. (Edukuję moją córkę sama.)
  It is important to school children. (Ważnym jest, aby edukować dzieci.)
 3. tresować, trenować (np. psa, konia)
  I schooled my dog to do tricks. (Wytresowałem psa, by robił sztuczki.)
  I don't know how to school my dog, he is very stubborn. (Nie wiem jak wytresować mojego psa, jest bardzo uparty.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. szkolny

Powiązane zwroty — "school"

rzeczownik
school of something = szkoła czegoś (np. prawa, ekonomii) +1 znaczenie
whole school = szkoła (ogółem)
school board = rada szkoły +1 znaczenie
school year BrE , term time , także: term-time = rok szkolny, rok akademicki (czas nauki w szkole, na uczelni)
public school BrE = prywatna szkoła ponadpodstawowa (w Wielkiej Brytanii; często z internatem)
state school BrE , public school AmE = szkoła państwowa, szkoła publiczna (szkoła finansowana ze środków publicznych)
law school = studia prawnicze +1 znaczenie
przymiotnik
przysłówek
in school AmE = w szkole (w okresie nauki szkolnej)
at school = w szkole (w budynku szkoły)
kolokacje

podobne do "school" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "school" po polsku

rzeczownik