ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"uczeń" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uczeń" po polsku

uczeń

obrazek do "student" po polsku obrazek do "pupil" po polsku
rzeczownik
 1. student *****
  • uczeń, uczennica [policzalny]
   He is a top student in his class. (On jest najlepszym uczniem w swojej klasie.)
   I have 20 students in my class. (Mam 20 uczniów w mojej klasie.)
   She's a good student. (Ona jest dobrą uczennicą.)
   link synonimy: pupil, educatee
 2. pupil **
 3. learner **
  • uczeń, uczący się [policzalny]
   Every teacher must also be a lifelong learner. (Każdy nauczyciel musi również być uczniem przez całe życie.)
 4. school student *  
  What's life like for a school student in 2002? (Jak wygląda życie ucznia w roku 2002?)
 5. schoolchild
  • uczeń, uczennica
   No schoolchild should be deprived of education in the official language of the state. (Żaden uczeń nie powinien być pozbawiany możliwości uczenia się w języku urzędowym swojego kraju.)
   zobacz także: school pupils
 6. schoolboy
 7. tutee
 8. schooler  
 9. educatee
 10. day pupil British English , day student American English
  • uczeń (chodzący do szkoły z internatem, ale mieszkający w domu)
obrazek do "teaching" po polsku Participants "Try Teaching" Substitute Teacher Tells History ...
przysłówek
 1. intellectually
 2. eruditely  
 3. learnedly  
rzeczownik
 1. teaching ***
  • nauczanie, nauka (np. moralna, chrześcijańska), uczenie (kogoś) [niepoliczalny]
   The priest's teaching had an impact on him. (Nauczanie księdza miało na niego wpływ.)
   She had a private teacher to do the teaching. (Ona miała prywatnego nauczyciela do uczenia.)
 2. coaching *
  • szkolenie, uczenie [niepoliczalny]
   They took free coaching at this preparatory school and their results are out today. (Pobierali darmowe nauczanie w tej prywatnej szkole podstawowej i ich wyniki poznaliśmy dzisiaj,)
 3. schooling *
 4. instructing   oficjalnie
Related Study
rzeczownik
 1. study *****
 2. learning ***
  • nauka, uczenie się [niepoliczalny]
   Learning was never his strong side, so he decided to become a plumber. (Uczenie się nie było nigdy jego mocną stroną, więc zdecydował się być hydraulikiem.)
   Learning is much easier when the topic is interesting. (Nauka jest o wiele łatwiejsza, kiedy temat jest ciekawy.)
 3. studying

Powiązane zwroty — "uczeń"

rzeczownik
nauczyciel = teacher +5 znaczeń
uczony = scholar +1 znaczenie
nauka = science +2 znaczenia
nauczanie = education , educ. (skrót) , edu. (skrót) , ed. (skrót) +4 znaczenia
uczeń szkoły podstawowej = junior , Jr (skrót) British English , Jnr (skrót) British English , Jr. (skrót) , jun. (skrót)
czasownik
inne
przymiotnik
uczony = learned +2 znaczenia
naukowy = scientific +2 znaczenia
gorliwy (np. uczeń) = diligent
pilny (np. uczeń) = studious +1 znaczenie
leniwy (np. uczeń) = slack
krnąbrny (np. uczeń) = recalcitrant
przysłówek
naukowo = scientifically +1 znaczenie
phrasal verb
wylatywać (np. uczeń ze szkoły) = flunk out American English potocznie

"uczeń" — Słownik kolokacji angielskich

school student kolokacja
 1. school rzeczownik + student rzeczownik = uczeń
  Bardzo silna kolokacja

  These two are seen in the public as high school students.

  Podobne kolokacje:
day student kolokacja
 1. day rzeczownik + student rzeczownik = uczeń (chodzący do szkoły z internatem, ale mieszkający w domu)
  Silna kolokacja

  The majority of them will likely be Dutch, especially the international day students.

  Podobne kolokacje:
day pupil kolokacja
 1. day rzeczownik + pupil rzeczownik = uczeń (chodzący do szkoły z internatem, ale mieszkający w domu)
  Luźna kolokacja

  It is also where my son goes to school, he's a day pupil.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo