ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"inform" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "inform" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inform ***

czasownik
 1. informować, powiadamiać [TRANSITIVE]
  powiadomić
  You will be informed about any changes that will take place. (Będziesz poinformowany o wszystkich zmianach jakie się dokonają.)
  She is always so well informed. (Ona jest zawsze tak dobrze poinformowana.)
  Will you please inform the audience that the show will begin shortly? (Czy możesz proszę poinformować widownię, że przedstawienie wkrótce się rozpocznie?)
  link synonim: advise
 2. natchnąć, przeniknąć formal [TRANSITIVE]
  He believes that God informed him to write that book. (On wierzy, że Bóg natchnął go do napisania tej książki.)
  I was informed by you, so I wrote this poem. (Zostałam przez ciebie natchniona, więc napisałam ten wiersz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. informować kogoś o czymś, udzielać komuś informacji o czymś
  Please inform us of any changes of address. (Proszę nas poinformować o jakichkolwiek zmianach adresu.)
  The leaflet informs customers about healthy lifestyle. (Ulotka udziela klientom informacji o zdrowym trybie życia.)
  Have the police been informed? (Czy policja została powiadomiona?)