BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"natchnąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "natchnąć" po polsku

natchnąć

czasownik
 1. inspire ***
  • natchnąć, pobudzać, podsunąć [przechodni]
   He inspired me to start running. (On natchnął mnie, żeby zacząć biegać.)
   My teacher inspired me to take part in an international competition. (Mój nauczyciel natchnął mnie, abym wziął udział w międzynarodowym konkursie.)
 2. inform ***
  • natchnąć, przeniknąć oficjalnie [przechodni]
   He believes that God informed him to write that book. (On wierzy, że Bóg natchnął go do napisania tej książki.)
   I was informed by you, so I wrote this poem. (Zostałam przez ciebie natchniona, więc napisałam ten wiersz.)
 3. infuse *
 4. inbreathe
 5. prepossess

Powiązane zwroty — "natchnąć"

przymiotnik
natchniony = inspired +2 znaczenia
rzeczownik
natchnienie = afflatus +1 znaczenie
czasownik

powered by  eTutor logo