BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"wpływać na kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wpływać na kogoś" po polsku

czasownik
 1. impact AmE **** , impact on something , impact upon something
 2. inform something ***
  • wpływać na coś (na czyjeś decyzje, wybory, zachowanie)
   There are many reasons that informed his decision. (Jest wiele powodów, które wpłynęły na jego decyzję.)
 3. colour BrE , color AmE *****
 4. have an impact on something
  • wywrzeć na coś wpływ, wpływać na coś
   Fashion trends have an incredible impact on society. (Trendy mody wywierają niesłychany wpływ na społeczeństwo.)
   The kind of food we eat makes a huge impact on our health. (Rodzaj jedzenia jakie spożywamy ogromnie wpływa na nasze zdrowie.)
   She was a bright woman who could have an impact on young people. (Ona była bystrą kobietą która mogła wywrzeć wpływ na młodych ludzi.)
phrasal verb
 1. bear in on something , także: bear in upon something
idiom
 1. load the dice

wpływać na kogoś

 1. interfere with somebody *
  • wpływać na kogoś (np. na świadka, aby złożył fałszywe zeznania)
phrasal verb
 1. tell on somebody  
czasownik
 1. prepossess

powered by  eTutor logo