BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"podsunąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podsunąć" po polsku

podsunąć

czasownik
 1. inspire ***
  • natchnąć, pobudzać, podsunąć [przechodni]
   He inspired me to start running. (On natchnął mnie, żeby zacząć biegać.)
   My teacher inspired me to take part in an international competition. (Mój nauczyciel natchnął mnie, abym wziął udział w międzynarodowym konkursie.)
czasownik
 1. prompt **
 2. plant , *****
  • podsuwać, podrzucać (np. fałszywe dowody) potocznie [przechodni]
   He planted the false evidence, derailing the whole case. (Podrzucił fałszywe dowody, zakłócając całą sprawę.)
   I was forced to plant them the instructions. (Byłem zmuszony podrzucić im instrukcje.)

powered by  eTutor logo