BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"przesunąć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przesunąć się" po polsku

Tips to make your move less stressful – House Made Home
czasownik
 1. move *****
 2. edge ****
 3. slide ***
 4. reallocate
 5. run *****   [TRANSITIVE]
  Scary shadows ran across the wall. (Straszne cienie przesuwały się po ścianie.)
  Light spots ran across her face. (Plamy światła przesuwały się po jej twarzy.)
phrasal verb
 1. push back something , push something back
czasownik
 1. shift ****
  • przesunąć, przestawić [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He shifted the notebook closer to the lamp. (On przesunął notatnik bliżej lampki.)
   This flower needs light, shift it closer to the window. (Ten kwiatek potrzebuje światła, przestaw go bliżej okna.)
   link synonim: move
 2. postpone *
 3. swipe
  • przesunąć (kartę przez czytnik magnetyczny)
   The man at the check-out swiped my credit card. (Mężczyzna przy kasie przesunął moją kartę kredytową przez czytnik.)
 4. redeploy
 5. dislocate  
 6. swipe up
phrasal verb
 1. carry something over , także: carry over something
  • przesuwać coś (np. datę koncertu, urlop)
   They carried the date of the concert over. (Oni przesunęli datę koncertu.)
   I have a lot of work so I'll carry my vacation over. (Mam masę pracy, więc przesunę mój urlop.)
phrasal verb
 1. move over
 2. move up *
 3. move along
 4. shift around
 5. scooch over , także: scootch over
czasownik
 1. scud
  • mknąć, pędzić, przesuwać się (o chmurach) literary
   The clouds were scudding in the sky. (Chmury mknęły po niebie.)
   In what direction are the clouds scudding? (W jakim kierunku przesuwają się chmury?)

"przesunąć się" — Słownik kolokacji angielskich

shove up kolokacja
 1. shove czasownik + up particle = przesunąć się, posunąć się, zrobić miejsce
  Bardzo silna kolokacja

  He shoved his kids up in Scotland, didn't really look after them.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo