Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"plant" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "plant" po angielsku

plant , *****

obrazek do "plant" po polsku obrazek do "plant" po polsku nuclear plants obrazek do "plant" po polsku Bring a shovel and help in Community Tree Planting in Oshawa ...
rzeczownik
 1. roślina [policzalny]
  Could you water the plants? (Czy możesz podlać rośliny?)
  There are lots of plants in her room. (W jej pokoju jest mnóstwo roślin.)
 2. fabryka, zakład, wytwórnia [policzalny]
  John works at a production plant in Moscow. (John pracuje w zakładzie produkcyjnym w Moskwie.)
  They are going to open a new car plant. (Oni zamierzają otworzyć nową fabrykę samochodów.)
 3. maszyny używane w fabryce, zakładzie lub wytwórni [niepoliczalny]
 4. fałszywy dowód, podłożony dowód [policzalny]
  The plant derailed the investigation. (Fałszywy dowód zakłócił przebieg śledztwa.)
  This is a plant - they tried to frame me! (To fałszywy dowód - próbowali mnie wrobić!)
 5. informator, wtyczka [policzalny]
  He was a plant for the police. (On był wtyczką policji.)
  "Who told you that?" "Our plant." ("Kto wam o tym powiedział?" "Nasz informator.")

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sadzić, siać [przechodni]
  I won't plant carrots this year. (W tym roku nie zasieję marchewek.)
  I have a house and a son, now it's time to plant a tree. (Mam dom i syna, teraz czas aby zasadzić drzewo.)
  My mother planted sunflowers in our garden. (Moja mama zasiała słoneczniki w naszym ogrodzie.)
 2. umieszczać, instalować potocznie [przechodni]
  He planted the camera next to the mirror. (On umieścił kamerę obok lustra.)
  We planted a bug under his desk. (Umieściliśmy podsłuch pod jego biurkiem.)
  zobacz także: plant one's feet
 3. podsuwać, podrzucać (np. fałszywe dowody) potocznie [przechodni]
  He planted the false evidence, derailing the whole case. (Podrzucił fałszywe dowody, zakłócając całą sprawę.)
  I was forced to plant them the instructions. (Byłem zmuszony podrzucić im instrukcje.)
 4. podkładać (np. bombę) [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa plant i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "plant"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
czasownik
transplant = przeszczepić (np. serce, nerkę) +2 znaczenia
idiom
kolokacje

"plant" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "plant" po polsku