"level" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "level" po angielsku

level *****

obrazek do "level" po polsku
rzeczownik
 1. poziom, stopień, szczebel [policzalny]
  I've just completed the last level of the game. (Właśnie ukończyłem ostatni poziom gry.)
  This is the last level of the reincarnation. (To jest ostatni stopień reinkarnacji.)
  What is your level of English? (Jaki jest twój poziom angielskiego?)
 2. poziom, piętro [policzalny]
  We need to get to level ten, let's find an elevator. (Musimy dostać się na dziesiąte piętro, znajdźmy windę.)
  She lives on the second level. (Ona mieszka na drugim piętrze.)
 3. poziomica, poziomnica [policzalny]
  A level is used for checking if surfaces are exactly horizontal or vertical. (Poziomica jest używana do sprawdzania, czy powierzchnie są idealnie poziome lub pionowe.)
  Levels are used in construction of buildings. (Poziomice są używane przy budowie budynków.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. płaski, równy
  Add one level teaspoon of sugar. (Dodaj jedną płaską łyżeczkę cukru.)
  Make sure the shelves are level. (Upewnij się, że półki są ustawione poziomo.)
  link synonimy: flat, even
  przeciwieństwa: uneven, vertical

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. wyrównywać, niwelować [przechodni]
  Let's level the knowledge of the students. (Wyrównajmy poziom wiedzy uczniów.)
  We have to level the differences between your two groups. (Musimy wyrównać różnice pomiędzy waszymi dwoma grupami.)
 2. zrównywać (z ziemią) [przechodni]
  The building was levelled to the ground. (Budynek został zrównany z ziemią.)
  Parts of this castle have been levelled to the ground. (Części tego zamku zostały zrównane z ziemią.)
 3. wyrównywać (wynik) [przechodni/nieprzechodni]
  By the end of the first half of the game, they leveled the score. (Pod koniec pierwszej połowy meczu wyrównali wynik.)
  We need to level our score or else we will lose. (Musimy wyrównać nasz wynik, inaczej przegramy.)
 4. poziomować [przechodni]
  I leveled the cupboard, it won't totter anymore. (Wypoziomowałem szafę, nie będzie się już chwiać.)
  I levelled the painting in my room. (Wypoziomowałem obraz w moim pokoju.)
 5. wyrównywać powierzchnię, wyrównywać teren, plantować

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dodatkowy egzamin na zakończenie szkoły średniej, na poziomie zaawansowanym (w Wielkiej Brytanii) British English

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. egzamin końcowy z jednego przedmiotu w szkole średniej (w Wielkiej Brytanii)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "level"

rzeczownik
inne
idiom
phrasal verb
przymiotnik
przysłówek
inne
kolokacje

podobne do "level" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "level" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo