BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"poziom" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poziom" po polsku

poziom

rzeczownik
 1. level *****
  • poziom, stopień, szczebel [COUNTABLE]
   I've just completed the last level of the game. (Właśnie ukończyłem ostatni poziom gry.)
   This is the last level of the reincarnation. (To jest ostatni stopień reinkarnacji.)
   What is your level of English? (Jaki jest twój poziom angielskiego?)
  • poziom, piętro [COUNTABLE]
   We need to get to level ten, let's find an elevator. (Musimy dostać się na dziesiąte piętro, znajdźmy windę.)
   She lives on the second level. (Ona mieszka na drugim piętrze.)
 2. degree **** , deg. (skrót)
  • poziom, stopień (np. ryzyka) [COUNTABLE]
   The degree of risk is difficult to measure. (Poziom ryzyka jest trudny do zmierzenia.)
 3. pitch ***
  • poziom, stopień, szczyt [UNCOUNTABLE]
   After six hours of marching we finally reached the highest pitch. (Po sześciu godzinach marszu nareszcie dotarliśmy na najwyższy szczyt.)
   I will never reach the highest pitch. (Nigdy nie osiągnę najwyższego szczytu.)
 4. step *****
  • poziom, etap [COUNTABLE]
   The interview will be conducted in three steps. (Rozmowa kwalifikacyjna zostanie przeprowadzona w trzech etapach.)
   Which step is next? (Jaki poziom jest następny?)
 5. tier *
  • poziom, szczebel (np. w hierarchii organizacji)
 6. notch *
  • stopień, poziom, oczko (w skali czegoś)
   The food was a notch above its usual standard. (Jedzenie było poziom wyższe ponad swój zwyczajny standard.)
   Her opinion of Nicole dropped a few notches. (Jej opinia o Nicole spadła o kilka stopni.)

Powiązane zwroty — "poziom"

przymiotnik
wysoki (poziom rzeki) = high
poziomy = horizontal +1 znaczenie
nadmierny (np. poziom, stopień) = intolerable
rzeczownik
zasięg (poziom sygnału w telefonie komórkowym) = reception , signal , service
wysoki poziom = high level +2 znaczenia
wyżyny (najwyższy poziom czegoś) = heights +1 znaczenie
niski poziom = low +1 znaczenie
nasycenie (poziom nasycenia) = saturation
kaliber (poziom czyichś umiejętności i osiągnięć) = calibre British English , caliber American English
licencjat (poziom edukacji) = undergraduate education
poziom morza = sea level , SL (skrót)
linia wody (poziom na burcie) = waterline
czasownik
ustalać (np. poziom, cenę) = pitch
osiągać (poziom) = run +3 znaczenia
prefiks
więcej niż (jakiś określony poziom, liczba czegoś) = over , także: o'er literary
przysłówek
poziomo = across +1 znaczenie
inne
phrasal verb
osiągać (jakiś poziom, np. woda w piwnicy) = come up

powered by  eTutor logo