"horizontal" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "horizontal" po angielsku

horizontal *

przymiotnik
 1. poziomy, ułożony poziomo, horyzontalny
  He drew a horizontal line across the blackboard. (On narysował poziomą linię w poprzek tablicy.)
  The horizontal axis represents the time. (Pozioma oś reprezentuje czas.)
  The wine bottles should be kept in horizontal position. (Butelki z winem powinny być przechowywane w pozycji poziomej.)
  przeciwieństwo: perpendicular

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. linia pozioma [COUNTABLE]
 2. płaszczyzna pozioma [COUNTABLE]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo