Minikurs WORKPLACE SAFETY tylko 49 złRozwijaj swoje kompetencjeSPRAWDŹ >>Zamknij

"bar" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bar" po polsku

bar

obrazek do "bar" po polsku obrazek do "bar" po polsku obrazek do "buffet" po polsku buffet Chinese buffet restaurants The Saloon obrazek do "barium" po polsku obrazek do "cocktail lounge" po polsku Dacha Cocktail Lounge obrazek do "bar-room" po polsku
rzeczownik
 1. bar **** , pub BrE *
  • pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) [policzalny]
   Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
   We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
   I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
   They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
   Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
   Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)
 2. bar ****
  • bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [policzalny]
   I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
   Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
  • bar (miejsce, w którym sprzedaje się jeden rodzaj jedzenia lub picia) [policzalny]
   We went to this new sandwich bar. (Poszliśmy do tego nowego baru kanapkowego.)
  • bar (pomieszczenie w pubie, w którym serwuje się alkohol)  BrE [policzalny]
   She's sitting in the bar of the Oaken Dragon. (Ona siedzi w barze w Oaken Dragon.)
  • bar (jednostka ciśnienia) termin techniczny
   The bar is a unit of pressure. (Bar to jednostka miary ciśnienia.)
 3. buffet *
  • bufet, bar (w restauracji)
   Let's go to the buffet, I'm hungry. (Chodźmy do bufetu, jestem głodny.)
   If you want to find me, I'll be at the buffet. (Jeżeli chcesz mnie znaleźć, to będę przy barze.)
 4. saloon
  • bar, szynk (szczególnie w XIX wieku w USA)
   He said, No wife of mine is going to sing in a saloon. (On powiedział: Moja żona nigdy nie będzie śpiewać w knajpie.)
   She's just a gal works in a saloon. (To tylko dziewczyna pracująca w barze.)
   I got to meet a gang of people at my mother's saloon. (Muszę spotkać się z grupą ludzi w barze mojej matki.)
   link synonim: drinkery
 5. café , , cafe ** , także: caff BrE potocznie
  • restauracja, bar  AmE
   He asked me to meet him in the small café in the park. (On poprosił mnie bym spotkał się z nim w małej restauracji w parku.)
 6. tavern , *
  • pub, bar
   At this time he usually is at the tavern. (O tej porze dnia on zwykle jest w pubie.)
 7. eatery
 8. barroom
  • bar (pomieszczenie, gdzie jest serwowany alkohol)
   link synonim: drinkery
 9. tap ***    BrE potocznie [policzalny]
  Let's go to a tap and drink beer! (Chodźmy do baru i napijmy się piwa!)
  We met in this tap. (Spotkaliśmy się w tym barze.)
 10. barium
 11. cantina
  • bar, pub (zwłaszcza w południowych Stanach Zjednoczonych)
 12. boozer
 13. cocktail lounge , , lounge AmE *   [policzalny]
 14. buttery
 15. public house
 16. bar-room
 17. taproom
 18. public bar ,
  • bar (niższej kategorii)
 19. cocktail bar
 20. barye
 21. estaminet
 22. dramshop    AmE
 23. taphouse  
 24. sauce parlor
 25. noshery
 26. fill-mill
 27. gargle factory
 28. guzzlery   slang
 29. grogshop
 30. juke joint , jook joint
 31. pisser
idiom
 1. piss factory

"bar" — Słownik kolokacji angielskich

cocktail lounge , kolokacja
 1. cocktail rzeczownik + lounge rzeczownik = bar
  Bardzo silna kolokacja

  We sat down in a cocktail lounge at the front of the restaurant.

public house kolokacja
 1. public przymiotnik + house rzeczownik = szynk, bar, pub, piwiarnia
  Bardzo silna kolokacja

  You'll find a public house along the road within the hour.

cocktail bar kolokacja
 1. cocktail rzeczownik + bar rzeczownik = bar, koktajl bar
  Silna kolokacja

  When friends come by, the cocktail bar is open for business.

public bar , kolokacja
 1. public przymiotnik + bar rzeczownik = bar (niższej kategorii)
  Luźna kolokacja

  What could it hurt, to meet her in a public bar?

"bar" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "bar" po angielsku

bar ****
pub BrE *

obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. pub, bar, knajpa (miejsce gdzie sprzedawany jest alkohol) [policzalny]
  Let's meet at the bar at 7. (Spotkajmy się w barze o 7.)
  We're going to the pub tonight - are you going with us? (Idziemy do pubu dziś wieczorem - idziesz z nami?)
  I see him at the pub once in a while. (Widzę go raz na jakiś czas w tym pubie.)
  They went to the bar. (Oni poszli do baru.)
  Jim told me about this bar. (Jim powiedział mi o tej knajpie.)
  Have you ever been to that bar? (Czy byłeś kiedykolwiek w tamtym barze?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bar ****

obrazek do "bar" po polsku obrazek do "bar" po polsku bar of chocolate. obrazek do "bar" po polsku
rzeczownik
 1. bar, kontuar (np. w pubie, restauracji) [policzalny]
  I turned to the woman behind the bar. (Zwróciłem się do kobiety za barem.)
  Let's sit at the bar. (Usiądźmy przy barze.)
 2. bar (miejsce, w którym sprzedaje się jeden rodzaj jedzenia lub picia) [policzalny]
  We went to this new sandwich bar. (Poszliśmy do tego nowego baru kanapkowego.)
 3. bar (pomieszczenie w pubie, w którym serwuje się alkohol)  BrE [policzalny]
  She's sitting in the bar of the Oaken Dragon. (Ona siedzi w barze w Oaken Dragon.)
 4. tabliczka (np. czekolady), kostka (np. mydła), sztabka (np. złota) [policzalny]
  Can I have a bar of chocolate, please? (Czy mogę prosić tabliczkę czekolady?)
  This bar of soap smells great. (Ta kostka mydła świetnie pachnie.)
  There are different sizes of gold bars. (Istnieją różne rozmiary sztabek złota.)
 5. pręt, sztaba, rygiel, krata [policzalny]
  He was hit with a bar. (On został uderzony prętem.)
  There was a heavy bar on the door. (Na drzwiach był ciężki rygiel.)
  There were bars on every window. (W każdym oknie były kraty.)
 6. słupek (na wykresie) [policzalny]
  This bar is higher than the other one. (Ten słupek jest wyższy od tego innego.)
  Interpret bars on the chart. (Zinterpretuj słupki na wykresie.)
 7. pasek (np. menu na komputerze) [policzalny]
  Can you hide the menu bar? (Czy możesz schować pasek menu?)
  Do you know how to open the toolbar in Photoshop? (Czy wiesz jak otworzyć pasek narzędzi w Photoshopie?)
 8. smuga (wąski pasek światła lub koloru) [policzalny]
  You can see a bar of light just above the horizon. (Możesz zobaczyć smugę światła tuż nad horyzontem.)
  His shirt was covered in paint bars. (Jego koszula była pokryta smugami farby.)
  zobacz także: streak
 9. bar (jednostka ciśnienia) termin techniczny
  The bar is a unit of pressure. (Bar to jednostka miary ciśnienia.)
 10. belka (na ramieniu munduru żołnierza) [policzalny]
  He had four bars on his uniform. (On miał cztery belki na swoim mundurze.)
  He has lost all of his bars. (On stracił wszystkie swoje belki.)
 11. szlaban, rogatka, zapora, bariera [policzalny]
  If you see a bar going down, you should stop the car. (Gdy widzisz, że rogatka się zamyka, to powinieneś zatrzymać samochód.)
  I couldn't cross the road. There was a bar. (Nie mogłem przejechać przez drogę. Tam był szlaban.)
  link synonim: barrier
 12. przeszkoda (coś, co powstrzymuje przed czymś)  BrE [policzalny]
  Unfortunately, poor education proved to be a bar to finding a decent job. (Niestety, słabe wykształcenie okazało się być przeszkodą dla zdobycia porządnej pracy.)
  link synonim: bar to something
czasownik
 1. zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś) [przechodni]
  Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
  They barred me from the kitchen after I caused a small fire. (Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.)
  The minister barred demonstrations. (Minister zabronił demonstracji.)
  link synonim: ban
 2. zagradzać, tarasować (np. przejście) [przechodni]
  Don't bar my way. I am going there. (Nie zagradzaj mi przejścia. Idę tam.)
  People barred the entrance to the museum. (Ludzie zatarasowali wejście do muzeum.)
 3. zamykać (na zasuwę), zaryglować, ryglować [przechodni]
  Try to bar the doors. (Spróbuj zaryglować drzwi.)
  The doors were barred. (Drzwi były zaryglowane.)
przyimek
 1. oprócz, wyłączając
  Everyone was at the party bar John. (Wszyscy, oprócz Johna byli na imprezie.)
  Everything was booked bar this place. (Wszystko było zarezerwowane, oprócz tego miejsca.)
obrazek do "crossbar" po polsku
rzeczownik
 1. poprzeczka (część bramki) [policzalny]
  The ball hit the crossbar three times. (Piłka uderzyła w poprzeczkę trzy razy.)
  Have you seen that the ball touched the bar? (Czy widziłeś, że piłka dotknęła poprzeczki?)
  The ball hit the bar twice. (Piłka uderzyła w poprzeczkę dwa razy.)
  He vaulted the bar. (On przeskoczył poprzeczkę.)
 2. poprzeczka (pozioma część ramy roweru męskiego) [policzalny]
  Women's bikes don't have a crossbar. (Damskie rowery nie mają poprzeczki.)
  How to install a bar on your bike? (Jak zamontować poprzeczkę na twoim rowerze?)
 3. stropnica

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. takt (w muzyce) [policzalny]
  I can't play the last 6 measures. (Nie potrafię zagrać 6 ostatnich taktów.)
  The flute solo went on for forty measures. It was dreadful. (Partia solowa fletu trwała czterdzieści taktów. To było okropne.)
  Sing a few bars and I will recognise this song. (Zaśpiewaj parę taktów, a ja rozpoznam tę piosenkę.)
  This song has four beats in the bar. (Ta piosenka ma cztery uderzenia w takcie.)
obrazek do "handlebar" po polsku
rzeczownik
 1. kierownica (roweru, motocyklu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. drążek (do ćwiczeń gimnastycznych) [policzalny]
  This move is usually done by men on the horizontal bar. (Taki ruch jest najczęściej wykonywany przez mężczyzn na drążku do ćwiczeń.)
  They raised the bar. (Oni podwyższyli drążek.)
  She trains on the bar in the gym. (Ona trenuje na drążku w sali gimnastycznej.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "candy bar" po polsku
rzeczownik
 1. baton, batonik [policzalny]
  I ate a chocolate candy bar. (Zjadłam czekoladowego batonika.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. adwokatura  BrE [policzalny]
  If you want to be called to the Bar, you need to pass this exam. (Jeśli chcesz pracować w adwokaturze, to musisz zdać ten egzamin.)
  Connections opened him the door to the Bar. (Koneksje otworzyły mu drzwi do adwokatury.)
 2. zawód prawniczy  AmE
  I want to be admitted to the bar. (Chcę móc wykonywać zawód prawnika.)
  Unfortunately, she wasn't admitted to the Bar. (Niestety, ona nie może wykonywać zawodu prawnika.)

Powiązane zwroty — "bar"

rzeczownik
idiom
behind bars = za kratkami, za kratami, w pudle (o kimś, kto siedzi w więzieniu)
inne
kolokacje