"wyciąg orczykowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyciąg orczykowy" po polsku

wyciąg orczykowy

rzeczownik
  1. drag lift , surface lift , ski tow , T-bar lift , T-bar , także: tee bar
    • wyciąg orczykowy, orczyk
      The slope is good for snowboarders, with few drag lifts. (Stok jest dobry dla snowboarderów, ponieważ ma mało wyciągów orczykowych.)
      One T-bar lift can be used by two people simultaneously. (Jeden orczyk może być użyty jednocześnie przez dwie osoby .)

powered by  eTutor logo