ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tee bar" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tee bar" po angielsku

rzeczownik
  1. wyciąg orczykowy, orczyk
    The slope is good for snowboarders, with few drag lifts. (Stok jest dobry dla snowboarderów, ponieważ ma mało wyciągów orczykowych.)
    One T-bar lift can be used by two people simultaneously. (Jeden orczyk może być użyty jednocześnie przez dwie osoby .)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
  1. teownik
  2. belka mostowa [policzalny]

powered by  eTutor logo