BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"smuga" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "smuga" po polsku

smuga

obrazek do "trail" po polsku
rzeczownik
 1. trail ***
  • smuga, ślady [policzalny]
   He left a trail of muddy shoe prints behind him. (On zostawił za sobą ścieżkę brudnych odcisków butów.)
   The plane left a white trail behind it. (Samolot pozostawił za sobą białą smugę.)
 2. streak **
  • pasemko (we włosach), smuga (na szybie, papierze), pręga (na skórze) [policzalny]
   She had black hair with a blue streak. (Ona miała czarne włosy z niebieskim pasemkiem.)
   zobacz także: bar
 3. plume
  • smuga (np. dymu)
   I saw a plume of smoke coming from the chimney. (Widziałem smugę dymu unoszącą się z komina.)
 4. swath , swathe
  • pas (ziemi), smuga (światła)
   It was a gigantic swath of torn-up ground extending to the horizon. (To był gigantyczny pas zrytej ziemi rozciągający się aż po horyzont.)
 5. smear *
  • plama, smuga (farby, sadzy)
   Catherine found blood smear on the floor where she was playing. (Catherine znalazła smugę krwi na podłodze, gdzie się bawiła.)
 6. smudge
  • plama, smuga (na papierze, ubraniu)
   You have a smudge on your trousers. (Masz plamę na swoich spodniach.)
   The paper has smudges on it. I need another one. (Papier ma na sobie plamy. Potrzebuję innego.)
 7. wisp
  • strużka, smuga (np. dymu, mgły)
   The flame left only a tiny wisp of smoke. (Płomień pozostawił jedynie cienką smugę dymu.)
 8. bar ****
  • smuga (wąski pasek światła lub koloru) [policzalny]
   You can see a bar of light just above the horizon. (Możesz zobaczyć smugę światła tuż nad horyzontem.)
   His shirt was covered in paint bars. (Jego koszula była pokryta smugami farby.)
   zobacz także: streak
 9. thread **
  • smuga, smużka (np. dymu) termin literacki [policzalny]
   He left a thread of cigarette smoke. (On zostawił smugę papierosowego dymu.)
   I saw a thread of smoke coming out of my kitchen. (Zobaczyłem smugę dymu wydostającego się z mojej kuchni.)
 10. band ****
  • pas, pasmo, smuga [policzalny]
   I saw a band of light in the dark. (Zobaczyłem smugę światła w ciemności.)
   This band of land belongs to me. (To pasmo ziemi należy do mnie.)

powered by  eTutor logo