KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"band" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "band" po angielsku

band ****

obrazek do "band" po polsku
rzeczownik
 1. zespół (grupa muzyków) [policzalny]
  He set up his punk-rock band in the late 1970s. (Założył swój zespół punk-rockowy w późnych latach siedemdziesiątych.)
  She plays drums in this band. (Ona gra na perkusji w tym zespole.)
  There's an audition for a singer in a band. (Jest przesłuchanie na piosenkarkę w zespole.)
  link synonim: group
 2. kapela, orkiestra [policzalny]
  It's a nice band, I want them to sing on my wedding! (To fajna orkiestra, chcę, żeby śpiewali na moim weselu!)
  My father plays in a local band. (Mój ojciec gra w lokalnej kapeli.)
 3. zgraja, banda
  A band of thieves stole a precious painting. (Banda złodziei ukradła drogocenny obraz.)
  A band of hooligans broke my window. (Banda chuliganów wybiła mi okno.)
  My son was robbed by a band of drunk men. (Mój syn został okradziony przez zgraję pijanych mężczyzn.)
 4. grupa (np. żołnierzy) [policzalny]
  A band of soldiers passed by his hideout. (Grupa żołnierzy przeszła obok jego kryjówki.)
 5. towarzystwo (grupa osób o podobnych poglądach) [policzalny]
  A band is a group of people of similar beliefs. (Towarzystwo to grupa osób o podobnych przekonaniach.)
  I think your band is not right for you. (Myślę, że twoje towarzystwo nie jest dla ciebie odpowiednie.)
 6. pasmo, zakres (np. liczb, częstotliwości radiowych) [policzalny]
  Our target are the people in the income band between $90000-$120000 . (Naszym celem są ludzie w zakresie dochodów pomiędzy 90000-120000 dolarów.)
 7. opaska, przepaska [policzalny]
  She wore a band on her head. (Ona miała na głowie opaskę.)
  I've lost my band, have you seen it? (Zgubiłam moją opaskę, widziałeś ją gdzieś?)
  link synonim: strip
 8. taśma, wstęga, wstążka [policzalny]
  I used a pink band to decorate a bouquet of roses. (Użyłem różowej wstążki, żeby udekorować bukiet róż.)
  She was wearing a red band in her hair. (We włosach miała czerwoną wstążkę.)
 9. pas, pasmo, smuga [policzalny]
  I saw a band of light in the dark. (Zobaczyłem smugę światła w ciemności.)
  This band of land belongs to me. (To pasmo ziemi należy do mnie.)
 10. obrączka [policzalny]
  I think she's taken, she has a band on her finger. (Myślę, że jest zajęta, ona ma obrączkę na swoim palcu.)
 11. szlaczek [policzalny]
  Have you seen my top with a blue horizontal band? (Czy widziałeś mój top z niebieskim poziomym szlaczkiem?)
czasownik
 1. dzielić na grupy (wg jakiegoś kryterium)  BrE [przechodni]
  They were banded according to their income. (Oni zostali podzieleni na grupy według ich dochodu.)
 2. obwiązywać [przechodni]
  He banded her eyes so that she couldn't see anything. (On obwiązał jej oczy, aby nic nie mogła zobaczyć.)
  The officer banded the spot with red tape. (Policjant obwiązał miejsce czerwoną taśmą.)
rzeczownik
 1. prążek A, prążek ciemny, prążek anizotropowy
rzeczownik
 1. prążek I

Powiązane zwroty — "band"

rzeczownik
bands = befka (element szat liturgicznych) +1 znaczenie
big band = big band (duży zespół muzyczny)
phrasal verb
przymiotnik
banded = pręgowany (np. wąż) +1 znaczenie
inne
idiom
czasownik
kolokacje

"band" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "band" po polsku

rzeczownik
 1. band ****
  • zgraja, banda
   A band of thieves stole a precious painting. (Banda złodziei ukradła drogocenny obraz.)
   A band of hooligans broke my window. (Banda chuliganów wybiła mi okno.)
   My son was robbed by a band of drunk men. (Mój syn został okradziony przez zgraję pijanych mężczyzn.)
 2. gang ***
  • banda (grupa młodzieży) [policzalny]
   That gang of juvenile delinquents has been a problem to our community. (Ta banda młodocianych przestępców już od jakiegoś czasu jest problemem dla naszej społeczności.)
   A gang of teenagers tried to break into my house. (Banda nastolatków próbowała włamać się do mojego domu.)
 3. tribe **
  • brać, banda, bractwo [policzalny]
   He and his tribe stole my car. (On i jego banda ukradli mój samochód.)
   She wants to be a member of our tribe. (Ona chce być członkiem naszego bractwa.)
 4. crew ***
  • banda, zgraja (np. studentów) [tylko liczba pojedyncza]
   The crew of students entered our restaurant. (Banda studentów weszła do naszej restauracji.)
   A crew of drunk teenagers tried to steal my car. (Zgraja pijanych nastolatków próbowała ukraść mój samochód.)
 5. bunch ***
  • grupa, grono, banda, gromada, kilka [tylko liczba pojedyncza]
   What were a bunch of kids going to do to me? (Co może mi zrobić banda dzieciaków?)
   I saw a bunch of teenagers drinking beer, should I call the police? (Widziałem grupę nastolatków pijących piwo, powinienem zadzwonić na policję?)
   A bunch of young men tried to steal my car. (Grupa młodych mężczyzn próbowała ukraść mój samochód.)
 6. ring ****
  • klika, banda, szajka [policzalny]
   The ring of thieves was caught by the police. (Szajka złodziei została złapana przez policję.)
   My husband belongs to a ring. (Mój mąż należy do szajki.)
 7. mob *
 8. shower , **
  • banda, zgraja (np. głupków, leni)  BrE potocznie [tylko liczba pojedyncza]
   You're a shower of lumps! Give it some welly! (Jesteście zgrają leni! Do roboty!)
   Boys from my class are a shower of fools. (Chłopcy z mojej klasy to banda głupców.)
   A shower of young boys tried to rob my house! (Zgraja młodych chłopaków próbowała okraść mój dom!)
   A shower of men poured out of a pub. (Zgraja mężczyzn wylała się z pubu.)
 9. cushion *
 10. pack ***
  • grupa, banda (np. chuliganów) [policzalny]
   A pack of hooligans stole my wallet. (Banda chuliganów ukradła mi portfel.)
   She was attacked by a pack of teenage boys. (Ona została zaatakowana przez grupę nastoletnich chłopców.)
 11. parcel *
 12. bottom cushion
  • banda (element stołu bilardowego)
 13. headrail
 14. cush
 15. brat pack , bratpack
 16. ging
idiom
 1. mixed bunch

Powiązane zwroty — "band"

rzeczownik
bandyta = gangster +6 znaczeń
bandaż = bandage +4 znaczenia
banderola = wrapper +5 znaczeń
bandzior = tough guy +5 znaczeń
bandytyzm = banditry +3 znaczenia
czasownik
bandażować = strap +2 znaczenia
phrasal verb
przymiotnik
bandycki = thuggish +1 znaczenie
Zobacz także: bandażowanie

powered by  eTutor logo