Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"takt" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "takt" po polsku

takt

rzeczownik
 1. bar BrE **** , measure AmE ****
  • takt (w muzyce) [policzalny]
   I can't play the last 6 measures. (Nie potrafię zagrać 6 ostatnich taktów.)
   The flute solo went on for forty measures. It was dreadful. (Partia solowa fletu trwała czterdzieści taktów. To było okropne.)
   Sing a few bars and I will recognise this song. (Zaśpiewaj parę taktów, a ja rozpoznam tę piosenkę.)
   This song has four beats in the bar. (Ta piosenka ma cztery uderzenia w takcie.)
 2. beat ****
  • rytm, takt [policzalny lub niepoliczalny]
   He doesn't know how to dance to the beat of the music. (On nie potrafi tańczyć do rytmu muzyki.)
   I will show you how to play the first beat. (Pokażę ci jak zagrać pierwszy takt.)
 3. discretion *
 4. tact   [niepoliczalny]
  She is always so rude - she has no tact at all! (Ona jest zawsze taka nieuprzejma - nie ma ani trochę taktu!)
  The task requires a great deal of tact and patience. (Zadanie wymaga dużej dozy taktu i cierpliwości.)
 5. time *****
  • takt, rytm [niepoliczalny]
   He has a great sense of time, he should play the drums. (On ma wspaniałe wyczucie rytmu, powinien grać na perkusji.)
   He tapped the time with a stick. (On wystukiwał pałeczką takt.)
 6. tactfulness
 7. clock-face scheduling , cyclic schedule
 8. time step
  • takt (w tańcu, szczególnie stepowaniu)
 9. mense

"takt" — Słownik kolokacji angielskich

time step kolokacja
 1. time rzeczownik + step rzeczownik = takt (w tańcu, szczególnie stepowaniu)
  Luźna kolokacja

  It meant he would at some future time step into that world, and live there.

  Podobne kolokacje: