BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"ostrożność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostrożność" po polsku

ostrożność

rzeczownik
 1. care *****
  • ostrożność, uwaga, dbałość [UNCOUNTABLE]
   Plan your week with care. (Zaplanuj swój tydzień z ostrożnością.)
   Change it with a good care. (Zmień to z należytą dbałością.)
   It's fragile. Please move it with care. (To jest kruche. Proszę przesuń to z ostrożnością.)
 2. caution **
  • ostrożność, rozwaga (np. w unikaniu ryzyka) [UNCOUNTABLE]
   I support the call for research, but with some caution. (Popieram apel o prowadzenie badań naukowych, ale z pewną ostrożnością.)
 3. precaution *
  • ostrożność, środek ostrożności, środek zapobiegawczy, zabezpieczenie [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   a measure taken in order to prevent something bad from happening
   We must take every precaution not to pollute the air. (Musimy przedsięwziąć wszystkie środki ostrożności, aby nie zanieczyszczać powietrza.)
   I took the precaution of locking my valuables in the hotel safe. (Dla ostrożności zamknąłem wszystkie cenne rzeczy w hotelowym sejfie.)
 4. providence *
  • ostrożność, przezorność [UNCOUNTABLE]
   We must proceed with a certain amount of providence. (Musimy działać z pewną dozą ostrożności.)
 5. discretion *
 6. foresight
 7. wariness
 8. circumspection
 9. carefulness  
  link synonim: care
 10. cautiousness
 11. chariness
 12. cageyness , także: caginess
 13. gingerliness
 14. heedfulness
 15. canniness  
 16. solicitousness   formal

powered by  eTutor logo