"delikatność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "delikatność" po polsku

delikatność

rzeczownik
 1. sensitivity **
  • delikatność (natury czegoś, sprawy) [niepoliczalny]
   It's a matter of great sensitivity. (To bardzo delikatna sprawa.)
 2. subtlety
  • subtelność, delikatność, wyrafinowanie
   Subtlety has never been one of your strong points. (Subtelność nigdy nie była twoją mocną stroną.)
   I cannot express how important for these negotiations subtlety is. (Trudno jest mi wyrazić jak bardzo subtelność jest istotna dla tych negocjacji.)
   This heist requires a level of subtlety. (Ta kradzież wymaga pewnego poziomu wyrafinowania.)
 3. tenderness
  • czułość (głosu), delikatność (dotyku)
   There always was a tenderness in her voice. (W jej głosie zawsze była czułość.)
   You have to approach her with a certain tenderness. (Musisz do niej podchodzić z pewną dozą delikatności.)
 4. fondness
  • czułość, delikatność
   She stroked his head with fondness. (Ona pogłaskała go po głowie z czułością.)
   Her fondness always astonished me. (Jej czułość zawsze mnie zadziwiała.)
 5. finesse
 6. softness
 7. delicacy
 8. fragility
 9. gentleness
 10. fineness
 11. mildness
 12. slightness
  • delikatność (np. materiału), smukłość (np. sylwetki)
 13. daintiness
 14. delicateness  
 15. gentilesse
 16. touchiness
 17. gingerliness
 18. subtleness
 19. tenuity
 20. downiness  
 21. frailness

powered by  eTutor logo