GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"delikatny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "delikatny" po polsku

delikatny

przymiotnik
 1. fine ****
  • cienki, delikatny, lekki
   She has fine hair. (Ona ma cienkie włosy.)
   My mom is preparing fine cream. (Moja mama przygotowuje lekki krem.)
   przeciwieństwo: thick
   zobacz także: thin, delicate
 2. subtle ** , także: subtile dawne użycie
  • subtelny, delikatny (trudny do uchwycenia lub zrozumienia)
   He didn't understand the subtle irony in her voice. (On nie zrozumiał delikatnej ironii w jej głosie.)
   There is a subtle difference between these two dresses. (Pomiędzy tymi dwiema sukienkami jest subtelna różnica.)
   He ignored my subtle suggestion to go out. (On zignorował moją subtelną sugestię, żeby wyjść z domu.)
  • subtelny, delikatny (zachowujący się w delikatny i niebezpośredni sposób)
   You haven't been exactly subtle. (Nie byłeś zbyt subtelny.)
   There is such a thing as being subtle, you know. (Wiesz, jest taka rzecz jak bycie delikatnym.)
   link synonim: gentle
 3. delicate **
  • delikatny (np. sprawa)
   His divorce is a delicate matter. (Jego rozwód to delikatna sprawa.)
   The subject of our talk was very delicate. (Temat naszej rozmowy był bardzo delikatny.)
   We're dealing with a very delicate situation here. (Mamy tutaj do czynienia z bardzo delikatną sytuacją.)
   link synonim: tricky
   zobacz także: fine
  • delikatny, wrażliwy
   Sometimes you're too delicate about things. (Czasem jesteś zbyt wrażliwy w pewnych sprawach.)
   He's more delicate than the others. (On jest delikatniejszy od innych.)
   I have a very delicate stomach. (Mam bardzo wrażliwy żołądek.)
  • delikatny, kruchy (np. porcelana)
   Be careful, this china is very delicate. (Uważaj, ta porcelana jest bardzo krucha.)
   I told you that the vase was delicate. You broke it! (Mówiłem ci, że wazon jest kruchy. Rozbiłeś go!)
   link synonim: fragile
  • delikatny (o częściach ciała)
   He shook her delicate hand. (On uścisnął jej delikatną dłoń.)
   The baby's legs and hands are so delicate. (Nóżki i ręce dziecka są takie delikatne.)
  • delikatny, subtelny (np. haft, zdobienie)
   She wore a blouse with a delicate flower embellishment. (Ona miała na sobie bluzkę z delikatnym kwiatowym zdobieniem.)
   I love this delicate pattern on the chairs. (Uwielbiam ten delikatny wzór na krzesłach.)
  • delikatny, subtelny (np. zapach)
   The living room was filled with a delicate fragrance of flowers. (Salon był wypełniony delikatnym zapachem kwiatów.)
   This cake has such a delicate flavour. (To ciasto ma taki delikatny smak.)
 4. gentle **
  • delikatny, łagodny, subtelny
   You have to be gentle. (Musisz być delikatny.)
   Her voice became gentle. (Jej głos złagodniał.)
   link synonim: subtle
  • delikatny
   Watch out, it's a gentle fabric. (Uważaj, ten materiał jest delikatny.)
   I miss your gentle touch. (Tęsknię za twoim delikatnym dotykiem.)
   The flowers were moving in a gentle wind. (Kwiaty poruszały się na łagodnym wietrze.)
 5. soft ***
  • cichy, delikatny (np. głos)
   Your voice is so soft I can barely hear you. (Twój głos jest tak cichy, że ledwo cię słyszę.)
   Her voice is so soft, is she sick? (Jej głos jest taki delikatny, czy jest chora?)
  • łagodny, delikatny (np. zasady, podejście)
   Your attitude is too soft, they won't respect you. (Twoje podejście jest zbyt łagodne, oni nie będą cię szanować.)
   You are too soft to our children. (Jesteś zbyt łagodny dla naszych dzieci.)
   zobacz także: mild
 6. mild **
  • łagodny, delikatny (np. o smaku, zapachu, detergencie)
   I like this mild taste of lemon in your cake. (Podoba mi się ten delikatny smak cytryny w twoim cieście.)
   Italian coffee has a mild flavour. (Włoska kawa ma łagodny smak.)
   przeciwieństwa: harsh, strong
 7. fragile , **  
  link synonimy: delicate, tender
 8. tender **
  • wrażliwy, delikatny
   She has a tender soul. (Ona ma wrażliwą duszę.)
   He's so tender and romantic. (On jest taki wrażliwy i romantyczny.)
   I was a tender child. (Byłem wrażliwym dzieckiem.)
   link synonim: fragile
 9. light ***** , także: licht ScoE dialekt
  • delikatny, łagodny
   This meat has a very light taste. (To mięso ma bardzo delikatny smak.)
   I like that light smell of your perfume. (Lubię delikatny zapach twoich perfum.)
 10. fond *
 11. tricky *
  • delikatny (np. sprawa)
   Discussions about religion always constitute a tricky matter. (Dyskusje o religii zawsze stanowią sprawę delikatną.)
 12. frail
  • kruchy, delikatny
   Their hope for the better future is frail. (Ich nadzieja na lepszą przyszłość jest krucha.)
   This china is very frail, be careful. (Ta porcelana jest bardzo delikatna, bądź ostrożny.)
 13. dainty
  • misterny (np. o biżuterii), delikatny (np. o rysach), kruchy (np. o porcelanie)
 14. refined *
 15. touchy
  • delikatny (np. temat, sytuacja)
   It is a touchy subject for her, let's better leave it alone. (To jest delikatny temat dla niej, lepiej zostawmy to w spokoju.)
 16. imperceptible
  • delikatny, stopniowy (np. o zmianie)
   His character's change was imperceptible. (Zmiana jego charakteru była stopniowa.)
 17. squeamish
 18. tenuous
 19. queasy , queazy
 20. silken
 21. thin-skinned
 22. ticklish
 23. elfin
  • delikatny, zwiewny (np. twarz, wygląd)
 24. incony
 25. regardful
 26. pigeon-livered
 27. fine-spun
 28. hooly , także: huly
 29. mignon
 30. wankle BrE dialekt , wantle BrE dialekt
 31. jimp ScoE
idiom
 1. weak as a kitten

Powiązane zwroty — "delikatny"

czasownik
całować (dawać komuś delikatny i krótki pocałunek) = peck
pieścić (dotykać w delikatny, romantyczny sposób, np. promienie słońca dotykające czyjejś twarzy) = caress
przysłówek
delikatnie = gently +13 znaczeń
idiom
przymiotnik
rzeczownik
delikatność = sensitivity +20 znaczeń
chlupot (delikatny, np. fal o skały) = lap
całowanie (dawanie komuś delikatny i krótki pocałunek) = pecking