eTutor angielski NA ZAWSZEPłacisz raz, korzystasz bez końcaSPRAWDŹ >>Zamknij

"wrażliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wrażliwy" po polsku

wrażliwy

przymiotnik
 1. sensitive ***
  • wrażliwy, czuły
   My eyes are very sensitive. (Moje oczy są bardzo wrażliwe.)
   She has a few sensitive spots. (Ona ma kilka czułych punktów.)
   przeciwieństwo: insensitive
  • wrażliwy, czuły (łatwy do uszkodzenia)
   She has sensitive skin. (Ona ma wrażliwą skórę.)
   Don't drop my phone, it's very sensitive. (Nie upuść mojego telefonu, jest bardzo wrażliwy.)
  • wrażliwy, czuły (silnie reagujący)
   Her skin is sensitive to water. (Jej skóra jest wrażliwa na wodę.)
   My eyes are sensitive to light. (Moje oczy są wrażliwe na światło.)
   zobacz także: perceptive
 2. delicate **
  • delikatny, wrażliwy
   Sometimes you're too delicate about things. (Czasem jesteś zbyt wrażliwy w pewnych sprawach.)
   He's more delicate than the others. (On jest delikatniejszy od innych.)
   I have a very delicate stomach. (Mam bardzo wrażliwy żołądek.)
 3. vulnerable **
  • bezbronny, wrażliwy, czuły (o osobie)
   She is a very vulnerable girl. (Ona jest bardzo wrażliwą dziewczyną.)
 4. tender **
  • wrażliwy, delikatny
   She has a tender soul. (Ona ma wrażliwą duszę.)
   He's so tender and romantic. (On jest taki wrażliwy i romantyczny.)
   I was a tender child. (Byłem wrażliwym dzieckiem.)
   link synonim: fragile
 5. responsive *
 6. susceptible *
  • wrażliwy (np. na temperaturę)
   zobacz także: penatrable
 7. soft ***
  • wrażliwy (serdeczny wobec innych)
   He is very soft and polite. (On jest bardzo wrażliwy i uprzejmy.)
   She is looking for a soft guy. (Ona szuka wrażliwego faceta.)
 8. empathetic , , empathic
 9. queasy , queazy
 10. thin-skinned
 11. fine-tuned
 12. impressible  
 13. tenderhearted  
 14. faint of heart
  • wrażliwy (np. na drastyczne sceny)
 15. tender-minded  
 16. damage-prone
 17. corresponsive