"raz" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "raz" po polsku — Słownik angielsko-polski

raz

rzeczownik
 1. time *****
  • raz (np. w zwrocie "ile razy?") [COUNTABLE]
   How many times do I have to tell you this? (Ile razy muszę ci to mówić?)
   This time he was quiet. (Tym razem on był cicho.)
 2. lash *
  • smagnięcie, uderzenie, raz
   He got twenty lashes for his disobedience. (On dostał dwadzieścia razów za swoje nieposłuszeństwo.)
przysłówek
 1. once *****
  • raz, jeden raz, jednokrotnie
   He was there more than once, actually. (W rzeczywistości, on był tam więcej niż jeden raz.)
   We go to the cinema once a month. (Chodzimy do kina raz w miesiącu.)
   I will say it only once. (Powiem to tylko raz.)
   link synonim: one time
 1. riki-tik informal , ricky-tick informal

Powiązane zwroty — "raz"

przysłówek
jeszcze raz = again +1 znaczenie
teraz = now , także: noo old-fashioned +1 znaczenie
razem = together +2 znaczenia
po raz pierwszy = first , 1st (skrót)
po kolei (np. po jednym pytaniu na raz, każde pytanie po kolei) = at a time
inne
inne
rzeczownik
uraz = injury +1 znaczenie
powtórzenie (zrobienie czegoś po raz kolejny) = repetition +1 znaczenie
obraza = abuse +1 znaczenie
uraza = resentment +10 znaczeń
odsłonięcie (po raz pierwszy) = unveiling
przyimek
po (raz któryś) = for
przymiotnik
czasownik
idiom
phrasal verb
Zobacz także: jednocześnie