Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"wyraźny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyraźny" po polsku

wyraźny

przymiotnik
 1. clear *****
  • wyraźny, ostry, klarowny
   This new monitor has a very clear picture. (Ten nowy monitor ma bardzo wyraźny obraz.)
   Her voice wasn't very clear on the telephone. (Jej głos nie brzmiał zbyt wyraźnie przez telefon.)
 2. plain ***
 3. distinct **
  • wyraźny, wyraźnie widoczny (nie zamazany)
   Do you have a more distinct picture of her? (Czy masz jej wyraźniejsze zdjęcie?)
   She has a few distinct memories of her late grandmother. (Ona ma kilka wyraźnych wspomnień swojej zmarłej babci.)
  • wyraźny, zdecydowany, nieodparty (np. sukces)
   I can see a distinct improvement in his behaviour. (Widzę wyraźną poprawę w jego zachowaniu.)
   She spoke with a distinct American accent. (Ona mówiła z wyraźnym amerykańskim akcentem.)
 4. explicit **
 5. marked *
 6. pronounced *
 7. express ****  
  He had an express purpose in mind. (On miał w głowie wyraźny cel.)
  I saw an express sadness on her face. (Widziałem wyraźny smutek na jej twarzy.)
  This is an express change, I'm proud of you. (To jest wyraźna zmiana, jestem z ciebie dumny.)
 8. sharp ***
  • wyraźny (np. różnica)
   There is a sharp difference in the quality of the material. (Jest wyraźna różnica w jakości materiału.)
   There is a sharp difference between these two pictures. (Pomiędzy tymi dwoma obrazami jest wyraźna różnica.)
   I can see a sharp difference between margarine and butter. (Widzę wyraźną różnicę pomiędzy margaryną a masłem.)
   zobacz także: neutral
  • wyraźny, wyrazisty, intensywny, cierpki (smak)
   The dish that I ate had a sharp flavour. (Danie, które zjadłem, miało wyraźny smak.)
   This wine has a sharp bouquet. (To wino ma cierpki bukiet.)
   I like the sharp taste of lemon. (Lubię cierpki smak cytryny.)
  • wyraźny, określony (kształt)
   I saw a sharp shape. I think it was a ghost. (Widziałam wyraźny kształt. Myślę, że to był duch.)
 9. broad ***
  • silny, wyraźny (np. akcent w sposobie mówienia)
   He speaks with a broad Scottish accent. (On mówi z silnym szkockim akcentem.)
   Your teacher has a broad Polish accent. (Twoja nauczycielka ma silny polski akcent.)
 10. noticeable *
 11. overt
  • jawny, wyraźny (np. wrogość)
 12. palpable
 13. distinctive **  
 14. definite *
 15. clear-cut
 16. flashy
  • jaskrawy, wyraźny (np. kolor)
   This colour is too flashy for me. (Ten kolor jest dla mnie zbyt jaskrawy.)
 17. bold , **
  • wyraźny (pismo)
   His handwriting is very bold. (Jego charakter pisma jest bardzo wyraźny.)
 18. measurable , mensurable
 19. emphatic ,
 20. upfront , up- front , up front *
 21. well-marked
 22. perspicuous
 23. unambivalent
 24. hyper-present
 25. full-mouthed , fullmouthed
 26. orotund