ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"say" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "say" po angielsku

say *****

obrazek do "say" po polsku [2]“What did he say about the
czasownik
Formy nieregularne: said past tense, said past participle
 1. powiedzieć (coś do kogoś), mówić, twierdzić, rzec
  What did you say? (Co powiedziałeś?)
  She said that she was busy. (Ona powiedziała, że jest zajęta.)
  He said goodbye to his friends and left. (On pożegnał się ze znajomymi i wyszedł.)
  She confirmed that what she was saying was true. (Ona zapewniała, że to, o czym mówi to prawda.)
  The boy says that the bike is his. (Chłopiec twierdzi, że rower jest jego.)
  link synonim: go
 2. wyrazić, mieć na myśli
  A picture says more than a word. (Zdjęcie wyraża więcej niż słowo.)
  Think about what you want to say. (Pomyśl co chcesz wyrazić.)
 3. powiedz (wtrącenie wyrażające zaskoczenie, zwracające uwagę rozmówcy)  AmE potocznie
  Say, haven't we met already? (Powiedz, czy myśmy się już nie spotkali?)
  Say, isn't this the girl you talked to last night? (Powiedz, czy to nie jest ta dziewczyna, z którą wczoraj w nocy rozmawiałeś?)
 4. powiadać, mawiać przestarzale
  My grandmother used to say not to trust boys. (Moja babcia zawsze mawiała, żeby nie ufać chłopcom.)
  My mom says that one swallow doesn't make a summer. (Moja mam mawia, że jedna jaskółka wiosny nie czyni.)
 5. zmawiać (np. modlitwę)
  She didn't say the evening prayer yesterday. (Ona nie zmówiła wczoraj wieczornej modlitwy.)
  I said my prayer and went to sleep. (Odmówiłam pacierz i poszłam spać.)
rzeczownik
 1. coś do powiedzenia (np. nie mieć nic do powiedzenia) [niepoliczalny]
  Do you have something to say? (Masz coś do powiedzenia?)
  Can I interrupt? I have something to say. (Czy mogę się wtrącić? Mam coś do powiedzenia.)
particle
 1. bodaj, powiedzmy, na przykład
  It costs, say, a thousand dollars. (To kosztuje, powiedzmy, tysiąc dolarów.)
  I will give you for this painting, say, 200 bucks. (Dam ci za ten obraz, powiedzmy, 200 dolców.)
czasownik
 1. mówię (jako wtrącenie)  BrE przestarzale
  I say, quite a nice weather indeed. (Mówię, całkiem niezła pogoda, w rzeczy samej.)
  Używane, aby wyrazić zaskoczenie lub przyciągnąć czyjąś uwagę.

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. żeby nie powiedzieć (krytykując coś)  BrE
  It was rude, not to say offensive. (To było niegrzeczne, żeby nie powiedzieć chamskie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

wykrzyknik
 1. wypluj to!, wykrztuś to z siebie! (gdy chcemy, żeby ktoś coś w końcu powiedział) język mówiony
  Come on, spit it out! (No dawaj, wypluj to!)
  Don't be shy! Spit it out! (Nie wstydź się! Wykrztuś to z siebie!)
 1. wypowiedzieć swoje zdanie
  Let him have his say. (Pozwól mu wypowiedzieć jego zdanie.)
  You can have your say but I'll make the decision myself. (Możesz wypowiedzieć swoje zdanie, ale sam podejmę decyzję.)
czasownik
 1. mieć swoją szansę, aby coś powiedzieć
  When she is finished, one of you may have your say. (Kiedy ona skończy, jedno z was będzie miało szansę, by coś powiedzieć.)
  Can I finally have my say? (Czy ja w końcu mogę coś powiedzieć?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. myśleć coś sobie, mówić coś sobie, wmawiać coś sobie
  i said to myself: "I should do it now". (Powiedziałem sobie: "powinienem to zrobić teraz".)
eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa say i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "say"

czasownik
inne
inne
rzeczownik
wykrzyknik
I'll say! = Mało powiedziane! (jako potwierdzenie)
Say what? = Że co? (z niedowierzaniem)
idiom