BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przywitać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przywitać się" po polsku

przywitać się

obrazek do "greet" po polsku obrazek do "say hello" po polsku
czasownik
 1. greet **
  • witać się, przywitać się [przechodni]
   Jacob, come greet the guests. (Jacob, chodź przywitać się z gośćmi.)
   She greeted her grandmother and left the room. (Przywitała się ze swoją babcią i wyszła z pokoju.)
 1. say hello
 1. exchange greetings
czasownik
 1. welcome ****
  • przywitać, powitać [przechodni]
   Although we haven't seen each other for ages, she didn't welcome me warmly. (Chociaż nie widzieliśmy się od wieków, nie powitała mnie ciepło.)
   We welcome you back into the real world. (Witamy Cię z powrotem w świecie rzeczywistym.)
 2. greet **
  • witać, przywitać, powitać [przechodni]
   She greeted her husband cheerfully. (Ona przywitała swojego męża radośnie.)
   Pupils greeted their new teacher with a song. (Uczniowie przywitali swojego nowego nauczyciela piosenką.)
   The singer greeted his fans. (Piosenkarz pozdrowił swoich fanów.)
czasownik
 1. hail *
 2. salute *   przestarzale

"przywitać się" — Słownik kolokacji angielskich

exchange greetings kolokacja
 1. exchange czasownik + greeting rzeczownik = wymienić pozdrowienia, przywitać się
  Bardzo silna kolokacja

  Roger exchanged greetings with several of them as he passed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo