"zgadzać się z czymś" po angielsku - Słownik polsko-angielski

zgadzać się z czymś

czasownik
 1. agree with something ***  
  I agree with his proposals. (Zgadzam się z jego propozycjami.)
  Do you agree with what the president said? (Zgadzasz się z tym, co powiedział prezydent?)
 2. subscribe to something
 3. be in sympathy with something , także: have sympathy with something , także: have sympathy for something
idiom
 1. drink to something  
 2. say yes to something  
 3. chime in with something
 4. chimes in with something
phrasal verb
 1. hold with something
 2. fall in with something
  • zgadzać się z czymś, akceptować coś
   Has the boss fallen in with your idea. (Czy szef zaakceptował twój pomysł?)
 1. accord with something
 2. go along with something
  • zgadzać się z czymś (np. pomysłem)
 3. be in accordance with something  
 1. agree with somebody ***  
  He always agrees with you on everything. (On zawsze się z tobą we wszystkim zgadza.)
  My sister agreed with me that we shouldn't tell our parents about her problem. (Moja siostra zgodziła się ze mną, że nie powinniśmy mówić naszym rodzicom o jej problemie.)
 2. agree with someone ***  
  They entirely agree with him on this issue. (Oni całkowicie się z nim zgadzają w tej sprawie.)
  I agree with her that we must do our best to protect the environment. (Zgadzam się z nią, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić środowisko.)
 3. jibe with somebody  
idiom
 1. take somebody's point  
  I take your point, everything you said is true. (Zgadzam się z tobą, wszystko co powiedziałeś, jest prawdą.)
  I don't usually take his point but now he's right. (Zazwyczaj nie zgadzam się z nim, ale teraz ma rację.)
 2. see somebody's point   spoken
  I see Jane's point! (Zgadzam się z Jane!)
  It's a crazy idea, but I see your point. (To szalony pomysł, ale zgadzam się z tobą.)
 3. be at one with somebody   formal
  I am always at one with my boss. (Zawsze zgadzam się z moim szefem.)
  Are you at one with me? (Zgadzasz się ze mną?)
 4. see eye to eye with somebody  
phrasal verb
 1. go along with somebody  

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "zgadzać się z czymś"

czasownik
zgadzać = accord +1 znaczenie
zgadzać się = agree +8 znaczeń
nie zgadzać się = disagree +3 znaczenia
być podzielonym (nie zgadzać się) = split
być zbieżnym (zgadzać się, korespondować z czymś) = coincide
idiom
inne
phrasal verb
przysłówek

podobne do "zgadzać się z czymś" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
Z = Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)
Z code = kod Z (używany w komunikacji radiowej)
z-axis = oś Z (w układzie współrzędnych, oś trzeciego wymiaru)
Z-transform = transformacja Z (odpowiednik transformaty Laplace'a)
inne