BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zgadzać się z czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgadzać się z czymś" po polsku

zgadzać się z czymś

czasownik
 1. agree with something ***  
  I agree with his proposals. (Zgadzam się z jego propozycjami.)
  Do you agree with what the president said? (Zgadzasz się z tym, co powiedział prezydent?)
phrasal verb
 1. subscribe to something
 2. hold with something
 3. fall in with something
  • zgadzać się z czymś, akceptować coś
   Has the boss fallen in with your idea. (Czy szef zaakceptował twój pomysł?)
idiom
 1. drink to something  
 2. say yes to something  
 3. chimes in with something
 4. chime in with something
 1. align with something
 2. accord with something
 3. go along with something
  • zgadzać się z czymś (np. pomysłem)
 4. be in accordance with something  
 1. be down with something
 2. be in sympathy with something , także: have sympathy with something , także: have sympathy for something
 3. be consonant with something oficjalnie
 1. agree with someone ***  
  They entirely agree with him on this issue. (Oni całkowicie się z nim zgadzają w tej sprawie.)
  I agree with her that we must do our best to protect the environment. (Zgadzam się z nią, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby chronić środowisko.)
  He always agrees with you on everything. (On zawsze się z tobą we wszystkim zgadza.)
 2. concur with somebody
 3. jibe with somebody  
 4. be in agreement with somebody
idiom
 1. take somebody's point , take someone's meaning  
  I take your point, everything you said is true. (Zgadzam się z tobą, wszystko co powiedziałeś, jest prawdą.)
  I don't usually take his point but now he's right. (Zazwyczaj nie zgadzam się z nim, ale teraz ma rację.)
 2. see somebody's point   język mówiony
  I see Jane's point! (Zgadzam się z Jane!)
  It's a crazy idea, but I see your point. (To szalony pomysł, ale zgadzam się z tobą.)
 3. be at one with somebody   oficjalnie
  I am always at one with my boss. (Zawsze zgadzam się z moim szefem.)
  Are you at one with me? (Zgadzasz się ze mną?)
 4. see eye to eye with somebody  
  I don't always see eye to eye with my parents. (Nie zawsze zgadzam się z moimi rodzicami.)
  We don't see eye to eye on political issues. (Nie zgadzamy się ze sobą w kwestiach politycznych.)
phrasal verb
 1. go along with somebody  

powered by  eTutor logo