Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"zgodzić się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgodzić się" po polsku

zgodzić się

 1. say yes *
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
czasownik
 1. correspond *   [nieprzechodni]
 2. concur
 3. agree *****
 4. admit ****
  • przyznawać (że coś jest prawdą), zgadzać się (z czymś) [przechodni/nieprzechodni]
   You must admit he is a strange person. (Musisz przyznać, że on jest dziwną osobą.)
   He admitted being wrong. (Przyznał, że był w błędzie.)
   You're in love with her! Admit it! (Jesteś w niej zakochany! Przyznaj to!)
 5. consent **
 6. check *****
  • zgadzać się, pasować (przy porównaniu) [nieprzechodni]
   There were traces of blood but his sample didn't check, so he was let go. (Były ślady krwi ale nie zgadzały się z jego spróbką, więc go wypuszczono.)
   link synonim: match
 7. accord **
 8. accept ****
  • zgadzać się (na coś), przyjąć (coś) [przechodni]
   I will accept your offer under one condition. (Przyjmę twoją ofertę pod jednym warunkiem.)
   Did she accept your proposal? (Czy ona przyjęła twoje oświadczyny?)
 9. conform *
  • zgadzać się (z czymś) [nieprzechodni]
   Your behaviour does not conform with safety regulations. (Twoje zachowanie nie zgadza się z zasadami bezpieczeństwa.)
 10. fit ****
 11. tally *
  • zgadzać się, odpowiadać (sobie)
   His version of events doesn't tally with mine. (Jego wersja wypadków nie zgadza się z moją.)
 12. vibe
 13. acquiesce
 14. accede
 15. be in agreement
 16. fall into place
 17. be in sync
 18. fadge
 19. beteem
phrasal verb
 1. check out **
czasownik
 1. refuse ***
  • odmawiać, nie zgodzić się [przechodni/nieprzechodni]
   She refused to come. (Ona odmówiła przyjścia.)
   The bank refused to lend me any money. (Bank odmówił mi pożyczenia jakichkolwiek pieniędzy.)
   I asked him for help and he could hardly refuse. (Poprosiłem go o pomoc i ledwie potrafił mi odmówić.)
   "Will you give us the password?" "I'm afraid I have to refuse." ("Czy podasz nam hasło?" "Obawiam się, iż muszę się nie zgodzić.")
   I asked him to let me do that myself but he refused. (Poprosiłem go, żeby pozwolił mi to zrobić samemu, ale on się nie zgodził.)
   link synonim: decline
   przeciwieństwo: permit
 2. say no **
czasownik
 1. disagree **
  • nie zgadzać się (z kimś/czymś) [nieprzechodni]
   I completely disagree with you. (Kompletnie się z tobą nie zgadzam.)
   We disagreed on the price of the car. (Nie zgadzaliśmy się co do ceny samochodu.)
   He always strongly disagrees with his father. (On zawsze mocno nie zgadza się ze swoim ojcem.)
   link synonim: differ
 2. conflict ****
 3. differ **   [nieprzechodni]
  "They will win this match." "I differ with you on this case." ("Oni wygrają ten mecz." "Nie zgadzam się z tobą w tym przypadku.")
  She differs with him on the plan of their journey. (Ona nie zgadza się z nim w kwestii planu ich podróży.)
  link synonim: disagree
 4. disapprove
 5. nonconcur  
 1. go against
 2. be in disagreement  

Powiązane zwroty — "zgodzić się"

przymiotnik
zgodny = consistent +7 znaczeń
rzeczownik
zgoda = approval +19 znaczeń
zgodność = agreement , agr (skrót) , concord +11 znaczeń
wykrzyknik
zgoda = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang +1 znaczenie
inne
czasownik
phrasal verb

"zgodzić się" — Słownik kolokacji angielskich

buy in kolokacja
 1. buy czasownik + in przyimek = zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
  Bardzo silna kolokacja

  He must buy some on his way in the morning.

  Podobne kolokacje:
agreed with kolokacja
Popularniejsza odmiana: agree with
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgodzić się
 1. agree czasownik + with przyimek
  Luźna kolokacja

  Most people seem to agree with him at least about the last point.

  Podobne kolokacje:
agreed about kolokacja
Popularniejsza odmiana: agree about
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgodzić się
 1. agree czasownik + about przyimek
  Luźna kolokacja

  Most people seem to agree with him at least about the last point.

  Podobne kolokacje:
corresponded to kolokacja
Popularniejsza odmiana: correspond to
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgodzić się
 1. correspond czasownik + to przyimek
  Luźna kolokacja

  Do you know the city which corresponds to 503 640?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo