"przyjąć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przyjąć" po polsku

przyjąć

czasownik
 1. adopt ***
  • przyjąć, przyjmować (np. zasady, postawę) [TRANSITIVE]
   The refugees should adopt our rules. (Uchodźcy powinni przyjąć nasze zasady.)
   If you want to live here, you have to adopt our rules. (Jeśli chcesz tu mieszkać, musisz przyjąć nasze zasady.)
 2. affiliate * , filiate
 3. accept ****
  • zgadzać się (na coś), przyjąć (coś) [TRANSITIVE]
   I will accept your offer under one condition. (Przyjmę twoją ofertę pod jednym warunkiem.)
   Did she accept your proposal? (Czy ona przyjęła twoje oświadczyny?)
 4. assume , ****
  • przyjąć, założyć (w matematyce)
   Assume that x is odd and is from a range of 2n to 10n. (Załóżmy, że x jest liczbą nieparzystą z przedziału od 2n do 10n.)
 5. copy , ***
  • przyjąć (pomyślnie odebrać wiadomość, np.podczas rozmawiania przez radio) [TRANSITIVE]
   Do you copy? (Czy przyjąłeś?)
 6. co-opt
czasownik
 1. face *****
 2. approve ***
 3. acknowledge *** , także: ack technical , także: acknow old use
  • uznawać, przyjmować [TRANSITIVE]
   I acknowledge him as our leader. (Uznaję go za naszego przywódcę.)
   Will you acknowledge him as your son? (Czy uznasz go za swojego syna?)
   Please, acknowledge this reward as a recognition of your kindness. (Proszę, przyjmij tę nagrodę, jako uznanie twojej życzliwości.)
   link synonim: agnize
 4. embrace ***
  • przyjmować (np. ofertę, możliwość), akceptować, wykorzystywać formal [TRANSITIVE]
   He embraced the possibility of an alliance. (On przyjął do wiadomości możliwość zawarcia sojuszu.)
   She doesn't want to embrace my offer. (Ona nie chce przyjąć mojej oferty.)
   We can't embrace this offer because we can't afford it. (Nie możemy przyjąć tej oferty, ponieważ nas na nią nie stać.)
   Embrace every opportunity to enjoy time spent with your family. (Wykorzystaj każdą okazję spędzenia czasu ze swoją rodziną.)
 5. receive *****
 6. enrol British English , enroll American English **
 7. presume *
 8. admit ****
  • dopuszczać, przyjmować (kogoś do jakiejś organizacji) formal [TRANSITIVE]
   They admitted him to a secret society. (Oni przyjęli go do tajnego stowarzyszenia.)
   We can't admit you if you are not over 18. (Nie możemy cię przyjąć, jeżeli nie masz skończonych 18 lat.)
 9. posit
 10. acclaim
 11. presuppose
 12. agnize , agnise
phrasal verb
 1. take on ***
phrasal verb
 1. take somebody in ** , także: take in somebody **
 2. take somebody on ** , także: take on somebody ***
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
 2. take something up * , także: take up something **
  • przyjmować coś, akceptować coś
   She will take up the challenge. (Ona przyjmie wyzwanie.)
   He took up my offer to work for me. (On zaakceptował moją ofertę pracy dla mnie.)
 3. pounce on something
idiom
 1. take something on board
phrasal verb
 1. take somebody up on something
phrasal verb
 1. catch on *
czasownik
 1. take root
 2. take *****
czasownik
 1. reject ***
  • odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [TRANSITIVE]
   to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
   She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
   My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
   link synonim: discard
czasownik
 1. bounce **
 1. not to accept  

Powiązane zwroty — "przyjąć"

rzeczownik
inne
czasownik
phrasal verb

"przyjąć" — Słownik kolokacji angielskich

take delivery kolokacja
 1. take czasownik + delivery rzeczownik = przyjąć, otrzymać (dostawę, towar)
  Bardzo silna kolokacja

  Another time they asked if the hospital had taken delivery of a large bed.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo