KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"dopuszczać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dopuszczać" po polsku

dopuszczać [TRANSITIVE]

czasownik
 1. let *****
  • dopuszczać, puszczać (pozwolić przejść, podejść) [TRANSITIVE]
   I won't let him near you. (Nie dopuszczę go do ciebie.)
   Don't let me near food, I'm on a diet. (Nie dopuszczaj mnie blisko jedzenia, jestem na diecie.)
 2. allow *****
  • dopuszczać, uznawać [TRANSITIVE]
   The Netherlands allow gay marriage. (Holandia dopuszcza małżeństwa homoseksualne.)
   We don't allow these seals. (Nie uznajemy tych pieczęci.)
  • akceptować, przyznawać, dopuszczać (że coś jest prawdą) formal [TRANSITIVE]
   He refuses to allow such a possibility. (On odmawia zaakceptowania takiej możliwości.)
 3. admit ****
  • dopuszczać, przyjmować (kogoś do jakieś organizacji) formal [TRANSITIVE]
   They admitted him to a secret society. (Oni przyjęli go do tajnego stowarzyszenia.)
   We can't admit you if you are not over 18. (Nie możemy cię przyjąć, jeżeli nie masz skończonych 18 lat.)
phrasal verb
 1. let somebody in *
czasownik
 1. commit ***
  • popełniać, dopuszczać się [TRANSITIVE]
   They will arrest you if you commit a crime. (Oni cię aresztują jeśli popełnisz przestępstwo.)
   I don't understand why he committed suicide. (Nie rozumiem dlaczego popełnił samobójstwo.)
   He committed four murders and didn't feel guilty. (On popełnił cztery morderstwa i nie czuł się winny.)
   He committed adultery with a married woman. (On dopuścił się cudzołóstwa z zamężną kobietą.)
 2. indulge *
czasownik
 1. admit evidence , admit something in evidence

Powiązane zwroty — "dopuszczać"

czasownik
phrasal verb
przymiotnik
niedopuszczalny = gross +3 znaczenia
inne
rzeczownik

powered by  eTutor logo