Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"let go" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "let go" po angielsku

let go **

 1. puszczać, wypuszczać, odpuszczać
  I just want to hold him and never let go. (Chcę go trzymać i nigdy nie puszczać.)
  Once you give her a job she won't let go. (Jak tylko dasz jej pracę, ona nie odpuści.)
czasownik
 1. odpuszczać, poddawać się
  Would you let it go already?! (Odpuścisz sobie w końcu?!)
  I've been trying for months so it's time to let it go. (Starałem się przez długie miesiące, więc nadeszła pora, aby się poddać.)
 2. sprzedawać informal
czasownik
 1. pozwolić komuś odejść (czyt. zwolnić kogoś), pożegnać się z kimś
  a polite term for dismissing an employee
  Our company has to let you go. (Nasza firma musi się z tobą pożegnać.)
  They've let me go due to the budget cuts. (Oni zwolnili mnie przez cięcia w budżecie.)
wykrzyknik
 1. Puść!
  Let go! Don't hold my hand! (Puść! Nie trzymaj mnie za rękę!)
  Stop holding me, let go! (Przestań mnie trzymać, puść!)
idiom
 1. zaniedbywać się (o wyglądzie)
  He really let himself go and gained a lot of weight. (On bardzo się zaniedbał i dużo przytył.)
  After the break-up I've let myself go a little bit. (Po zerwaniu trochę się zaniedbałem.)
 1. nie przejmować się, odpuścić sobie informal
  Just let yourself go and watch the sunset. (Po prostu odpuść sobie i oglądaj zachód słońca.)
  Let's count to ten and let ourselves go. (Policzmy do dziesięciu i nie przejmujmy się.)
 1. Puść mnie! spoken
  Don't touch me, let me go! (Nie dotykaj mnie, puść mnie!)
  Let me go! Let me go or I will start screaming! (Puść mnie! Puść mnie albo zacznę krzyczeć!)

"let go" — Słownik kolokacji angielskich

let go kolokacja
 1. let czasownik + go rzeczownik = puszczać, wypuszczać, odpuszczać
  Bardzo silna kolokacja

  Well I say let the past go and move on.

  Podobne kolokacje:
 2. let czasownik + go czasownik = puszczać, wypuszczać, odpuszczać
  Bardzo silna kolokacja

  They walked on, and I let go a big breath.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo