"sprzedawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprzedawać" po polsku — Słownik angielsko-polski

sprzedawać

czasownik
 1. sell *****
  • sprzedać, sprzedawać [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   He sold all his old books. (On sprzedał wszystkie swoje stare książki.)
   I won't sell it to you. (Nie sprzedam ci tego.)
   I've already sold that painting. (Już sprzedałem tamten obraz.)
   przeciwieństwa: purchase, buy
 2. solicit *
  • sprzedawać (coś) American English
   Door-to-door soliciting is prohibited here. (Sprzedawanie "od drzwi do drzwi" jest tu zabronione.)
 3. do *****
 4. dump **
  • sprzedawać (duże ilości towaru po zaniżonych cenach) informal [TRANSITIVE]
   They have to close this shop so they are dumping all clothes. (Muszą zamknąć ten sklep, więc sprzedają wszystkie ubrania.)
 5. vend  
 6. butcher *
 7. shift ****
  • sprzedawać (w dużych ilościach) British English informal [TRANSITIVE]
   He illegally shifts cigarettes in his shop. (On nielegalnie sprzedaje papierosy w swoim sklepie.)
   He shifts past the sell-by date food. (On sprzedaje przeterminowane jedzenie.)
 8. oversell
czasownik
 1. sell somebody something *****  
  If you want, I can sell you my bicycle. (Jeśli chcesz, mogę sprzedać ci mój rower.)
  Nobody will sell you these tickets. (Nikt ci nie sprzeda tych biletów.)
czasownik
 1. tank ***
  • podłożyć się, sprzedać (np. mecz)
   I tanked the match in order to have a weaker opponent in the next round. (Sprzedałem mecz, żeby mieć słabszego rywala w następnej rundzie.)
   They tanked their match because somebody paid them. (Oni podłożyli się w meczu, bo ktoś im zapłacił.)
 2. flock **
 3. let something go   informal
czasownik
 1. divest , także: devest
czasownik
 1. sell *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He used to do this as a hobby, but now he sold out. (On kiedyś robił to jako hobby, ale teraz się sprzedał.)
  These shoes sell very quickly, they are very popular. (Te buty sprzedają się bardzo szybko, są bardzo popularne.)
 2. sell oneself , sell one's body
phrasal verb
 1. sell out *

Powiązane zwroty — "sprzedawać"

przyimek
o (cenie, sprzedawać coś) = at , at
rzeczownik
sprzedaż = sales +5 znaczeń
sprzedawca = salesman +8 znaczeń
sprzedawanie = selling +2 znaczenia
wyprzedaż = sell-out , także: sellout , selling-off +2 znaczenia
przedsprzedaż = pre-order +3 znaczenia
czasownik
phrasal verb
przymiotnik
sprzedajny = venal +2 znaczenia
idiom