KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"donosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "donosić" po polsku

donosić

czasownik
 1. report *****
  • donosić, informować [przechodni/nieprzechodni]
   He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 2. shop , ****
  • donieść, donosić, sprzedać, wsypać  BrE potocznie [przechodni]
   The members of his former gang shopped for him. (Członkowie jego byłego gangu na niego donieśli.)
   You can't let him talk to the police because he'll shop. (Nie możecie pozwolić mu rozmawiać z policją, bo doniesie.)
 3. rat **
  • sypać, donosić, zdradzać potocznie
   Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
   Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)
 4. denounce *
 5. yap
 6. snitch
 7. tattle
  • skarżyć, donosić (na kogoś)  AmE
   It's not nice to tattle to your friends. (To nie jest miłe donosić swoim kolegom.)
 8. tell tales BrE , tattle AmE
 9. narco , narc , także: nark
 10. delate
phrasal verb
 1. squeal on
idiom
 1. blow the whistle potocznie

"donosić" — Słownik kolokacji angielskich

tell tales kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the tale
 1. tell czasownik + tale rzeczownik = skarżyć, donosić, zmyślać
  Bardzo silna kolokacja

  Each of them told his tale in few words and short.

powered by  eTutor logo