ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"donosić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "donosić" po polsku

donosić

czasownik
 1. report *****
  • donosić, informować [przechodni/nieprzechodni]
   He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
   You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
   zobacz także: tell
 2. shop , ****
 3. rat **
  • sypać, donosić, zdradzać potocznie
   Are you the one who ratted to the police? (Czy to ty sypałeś policji?)
   Are you sure he won't rat on us? (Jesteś pewny, że on na nas nie doniesie?)
 4. denounce *
 5. yap
 6. snitch
 7. tattle
 8. tell tales British English , tattle American English
 9. delate
phrasal verb
 1. squeal on
idiom
 1. blow the whistle potocznie

"donosić" — Słownik kolokacji angielskich

tell tales kolokacja
Popularniejsza odmiana: tell the tale
 1. tell czasownik + tale rzeczownik = skarżyć, donosić, zmyślać
  Bardzo silna kolokacja

  Each of them told his tale in few words and short.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo