"sell at" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sell at" po angielsku

sell at

phrasal verb
 1. kosztować, sprzedawać się za, sprzedawać się po, być sprzedawanym za, być sprzedawanym po (cenie) [INTRANSITIVE]
  Religious books sell at about half that price. (Książki o tematyce religijnej sprzedają się za połowę tej ceny.)
 2. sprzedawać za, sprzedawać po (cenie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  People say we want to sell at a higher price. (Ludzie mówią, że chcemy sprzedawać po wyższej cenie.)

"sell at" — Słownik kolokacji angielskich

sell at kolokacja
 1. sell czasownik + at przyimek = kosztować, sprzedawać się za, sprzedawać się po, być sprzedawanym za, być sprzedawanym po (cenie)
  Bardzo silna kolokacja

  Many others will be sold at the age of three.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo