"o" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "o" po polsku — Słownik angielsko-polski

o

przyimek
 1. about *****
  • o (kimś, czymś)
   I read an article about it. (Przeczytałem artykuł na ten temat.)
   I don't know anything about this man. (Nic nie wiem o tym człowieku.)
   Why didn't she know about this? (Dlaczego ona o tym nie wiedziała?)
  • o (kogoś, coś, np. martwić się)
   You don't need to worry about me. (Nie musisz się o mnie martwić.)
   The mother worries about her children. (Matka martwi się o swoje dzieci.)
   I worry about her job. (Martwię się o jej pracę.)
  • o (coś, np. chodzić)
   It's all about the money. (W tym wszystkim chodzi o pieniądze.)
   Why do you like her so much? Is it about her sense of humour? (Dlaczego tak bardzo ją lubisz? Chodzi o jej poczucie humoru?)
 2. at ***** , at *****
  • o (np. o godzinie)
   We should meet at 9 o'clock. (Powinniśmy się spotkać o 9.)
   They went for a walk at midnight. (Oni poszli na spacer o północy.)
   I always get up at seven o'clock. (Zawsze wstaję o godzinie siódmej.)
  • po, o (cenie, sprzedawać coś)
   We're selling these at a lower price now. (Sprzedajemy je teraz po niższej cenie.)
 3. by *****
  • o, o około (do opisywania zmiany, różnicy np. wielkości, ilości)
   It was so close. He lost by three seconds. (Było tak blisko. Przegrał o trzy sekundy.)
  • o, na (do określenia ilości w jakiej coś jest liczone, sprzedawane)
 4. over ***** , także: o'er literary
  • o (dotyczący jakiegoś tematu, osoby)
   We argued over her lifestyle. (Spieraliśmy się o jej styl życia.)
 5. on *****
  • o (na jakiś temat)
   I read a book on human rights. (Przeczytałem książkę o prawach człowieka.)
   Have you seen the exhibition on the history of our city? (Widziałaś wystawę o historii naszego miasta?)
wykrzyknik
 1. aw , aww
przysłówek
 1. up *****
przyimek
 1. against *****
  • o coś (np. opierać się), do (np. przesunąć)
   He leaned against the tree. (On oparł się o drzewo.)
   The boy was leaning against the wall. (Chłopiec opierał się o ścianę.)
   He put his hand against her shoulder. (On oparł rękę na jej ramieniu.)
   We had to push the table against the wall. (Musieliśmy przesunąć stół do ściany.)

o!

wykrzyknik
 1. oh *****
przysłówek
 1. together *****
  • o siebie (np. pocierać)
   Our hands rubbed together. (Nasze ręce otarły się o siebie.)
   I was rubbing my hands together because it was very cold. (Pocierałam o siebie ręce, ponieważ było bardzo zimno.)
phrasal verb
 1. have to do with something , be to do with something

O

rzeczownik
 1. oscar **
  • O (Alfabet fonetyczny NATO)
   We'll have a squad waiting at point Oscar. (Wyślemy oddział, aby czekał w punkcie O.)
 2. O
  • O (piętnasta litera angielskiego alfabetu)

Powiązane zwroty — "o"

przymiotnik
mały (o rozmiarze) = small
pewny (przekonany o czymś) = certain
krótki (o małej długości) = short
piękna (o osobie) = beautiful
ciemny (o kolorze) = dark
prosty (o kącie) = square , sq. (skrót) +1 znaczenie
czarny (o człowieku) = black
gruby (o przedmiocie, np. książka, sweter) = thick
znaczny (o rozmiarze) = substantial
przyimek
na (o zmianie stanu, np. rozlać na obrus) = over , także: o'er literary
w (mówiąc o miesiącach, porach roku itp.) = in
rzeczownik
ojciec (o kapłanie) = father , Fr. (skrót)
zwierzę (o człowieku) = animal
nikt (o osobie) = zero
czasownik
kosztować (o cenie) = cost
padać (o deszczu) = rain +1 znaczenie
przypominać (o czymś, np. o spotkaniu) = remind
patrzeć (o zdolności widzenia) = see
rosnąć (o roślinach) = grow
pracować (o urządzeniu) = work
brzmieć (o dźwięku) = sound
walczyć (o coś) = fight
zabiegać (o coś) = court
śpiewać (o ptaku) = sing
spadać (o cenach) = decline
przysłówek
zaimek
osobiście (o kobiecie) = herself
phrasal verb
startować (o samolocie) = take off

"o" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "o" po angielsku — Słownik polsko-angielski

O

rzeczownik
 1. O (piętnasta litera angielskiego alfabetu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. między innymi (np. rzeczami, miejscami, osobami)
  I feel the best when I'm among other people. (Czuję się najlepiej, kiedy jestem między innymi ludźmi.)