"o" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "o" po polsku

o

przyimek
 1. about ***** , abt (skrót) potocznie
  • o (kimś, czymś)
   I read an article about it. (Przeczytałem artykuł na ten temat.)
   I don't know anything about this man. (Nic nie wiem o tym człowieku.)
   Why didn't she know about this? (Dlaczego ona o tym nie wiedziała?)
  • o (kogoś, coś, np. martwić się)
   You don't need to worry about me. (Nie musisz się o mnie martwić.)
   The mother worries about her children. (Matka martwi się o swoje dzieci.)
   I worry about her job. (Martwię się o jej pracę.)
  • o (coś, np. chodzić)
   It's all about the money. (W tym wszystkim chodzi o pieniądze.)
   Why do you like her so much? Is it about her sense of humour? (Dlaczego tak bardzo ją lubisz? Chodzi o jej poczucie humoru?)
 2. at ***** , at *****
  • o (np. o godzinie)
   We should meet at 9 o'clock. (Powinniśmy się spotkać o 9.)
   They went for a walk at midnight. (Oni poszli na spacer o północy.)
   I always get up at seven o'clock. (Zawsze wstaję o godzinie siódmej.)
  • po, o (cenie, sprzedawać coś)
   We're selling these at a lower price now. (Sprzedajemy je teraz po niższej cenie.)
 3. by *****
  • o, o około (do opisywania zmiany, różnicy np. wielkości, ilości)
   It was so close. He lost by three seconds. (Było tak blisko. Przegrał o trzy sekundy.)
  • o, na (do określenia ilości w jakiej coś jest liczone, sprzedawane)
 4. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • o (dotyczący jakiegoś tematu, osoby)
   We argued over her lifestyle. (Spieraliśmy się o jej styl życia.)
 5. on , *****
  • o (na jakiś temat)
   I read a book on human rights. (Przeczytałem książkę o prawach człowieka.)
   Have you seen the exhibition on the history of our city? (Widziałaś wystawę o historii naszego miasta?)
wykrzyknik
 1. aw , aww
 2. oh God!
 3. lordy
przysłówek
 1. up *****
przyimek
 1. against *****
  • o coś (np. opierać się), do (np. przesunąć)
   He leaned against the tree. (On oparł się o drzewo.)
   The boy was leaning against the wall. (Chłopiec opierał się o ścianę.)
   He put his hand against her shoulder. (On oparł rękę na jej ramieniu.)
   We had to push the table against the wall. (Musieliśmy przesunąć stół do ściany.)

o!

wykrzyknik
 1. oh , *****
 2. wow! **
 3. whoa *
  • o! (zaskoczenie)
przyimek
 1. on , *****
  • o czymś (często używane na początku tytułu publikacji)
   Nicolaus Copernicus is the author of the work "On the Revolutions of the Heavenly Spheres". (Mikołaj Kopernik jest autorem dzieła ,,O obrotach sfer niebieskich".)
przysłówek
 1. together , ***** , także: infere British English dawne użycie
  • o siebie (np. pocierać)
   Our hands rubbed together. (Nasze ręce otarły się o siebie.)
   I was rubbing my hands together because it was very cold. (Pocierałam o siebie ręce, ponieważ było bardzo zimno.)
phrasal verb
 1. have to do with something , be to do with something

O

rzeczownik
 1. oscar **
  • O (Alfabet fonetyczny NATO)
   We'll have a squad waiting at point Oscar. (Wyślemy oddział, aby czekał w punkcie O.)
 2. O
  • O (piętnasta litera angielskiego alfabetu)

Powiązane zwroty — "o"

przymiotnik
mały (o rozmiarze) = small
pewny (przekonany o czymś) = certain
krótki (o małej długości) = short
ciemny (o kolorze) = dark
piękna (o osobie) = beautiful
mocny (o uderzeniu) = hard
prosty (o kącie) = square , sq. (skrót) +1 znaczenie
czarny (o człowieku) = black
gruby (o przedmiocie, np. książka, sweter) = thick
przyimek
na (o zmianie stanu, np. rozlać na obrus) = over , także: o'er termin literacki
w (mówiąc o miesiącach, porach roku itp.) = in
rzeczownik
ojciec (o kapłanie) = father , Fr. (skrót)
zwierzę (o człowieku) = animal
czasownik
kosztować (o cenie) = cost
padać (o deszczu) = rain +1 znaczenie
przypominać (o czymś, np. o spotkaniu) = remind
patrzeć (o zdolności widzenia) = see
rosnąć (o roślinach) = grow
pracować (o urządzeniu) = work
brzmieć (o dźwięku) = sound
walczyć (o coś) = fight
zabiegać (o coś) = court
przysłówek
inne
Proszę. (gdy prosimy o coś) = Please.
zaimek
osobiście (o kobiecie) = herself

"o" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "o" po angielsku

oh , , także: o **

rzeczownik
 1. zero (podczas dyktowania numeru telefonu, kodu) [policzalny]
  The extension number is double oh, three, seven. (Numer wewnętrzny to dwa zera, trzy, siedem.)

O

rzeczownik
 1. O (piętnasta litera angielskiego alfabetu)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. między innymi (np. rzeczami, miejscami, osobami)
  I feel the best when I'm among other people. (Czuję się najlepiej, kiedy jestem między innymi ludźmi.)

powered by  eTutor logo