ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"przypominać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypominać" po polsku

przypominać

czasownik
 1. remind ***
  • przypominać (o czymś, np. o spotkaniu) [przechodni]
   Remind him about the meeting. (Przypomnij mu o spotkaniu.)
   Can you remind me about the party? (Czy możesz przypomnieć mi o przyjęciu?)
   link synonim: put in mind of
 2. resemble **
  • przypominać (być podobnym do czegoś) [przechodni]
   These mountains resemble The Rocky Mountains. (Te góry przypominają Góry Skaliste.)
   She resembles her mother. (Ona przypomina swoją matkę.)
 3. recall ****
  • przypominać (kogoś, coś), być podobnym (do kogoś, czegoś) [przechodni]
   You recall your mother. (Przypominasz swoją matkę.)
   Your new cat recalls the previous one. (Twój nowy kot przypomina poprzedniego.)
 4. favour British English , favor American English ***
idiom
 1. bring to mind , także: call to mind
 1. bring back memories
phrasal verb
 1. remind somebody of something  
  You remind me of Audrey Hepburn. (Przypominasz mi Audrey Hepburn.)
phrasal verb
 1. remind somebody of somebody  
  You remind me so much of my late daughter. (Tak bardzo przypominasz mi moją zmarłą córkę.)
phrasal verb
 1. come to somebody *****
czasownik
 1. recall ****
  • przypominać sobie (coś) [przechodni/nieprzechodni]
   I can't recall the title of this movie. (Nie mogę przypomnieć sobie tytułu tego filmu.)
   I just recalled the name of the actress. (Właśnie sobie przypomniałem nazwisko tej aktorki.)
   I can't recall who I gave that book to. (Nie mogę sobie przypomnieć, komu dałem tę książkę.)
   I suppose you don't recall the date of that e-mail, do you? (Przypuszczam, że nie przypominasz sobie daty tamtego e-maila, prawda?)
 2. remember *****   [przechodni/nieprzechodni]
  I cannot remember my PIN number. (Nie potrafię przypomnieć sobie swojego numeru PIN.)
  Do you remember anything from that night? (Czy przypominasz sobie cokolwiek z tamtej nocy?)
 3. recollect
 4. bethink
 1. think back
phrasal verb
 1. think of something ****
  • przypominać sobie coś, przychodzić do głowy
   I couldn't think of a good example then. (Wtedy nie przychodził mi do głowy żaden dobry przykład.)
   I just thought of a great idea. (Właśnie przyszedł mi do głowy świetny pomysł.)
   I couldn't think of any nice moment spent with her. (Nie mogłem sobie przypomnieć żadnego miłego momentu spędzonego z nią.)
czasownik
 1. come *****
  • przypominać się (kiedy coś nam się przypomni) [nieprzechodni]
   Suddenly it came to me - I have to go to the store. (Nagle mi się przypomniało - muszę iść do sklepu.)
   The name of the actress has finally come to me! (Imię tej aktorki w końcu mi się przypomniało!)

"przypominać" — Słownik kolokacji angielskich

 1. bring czasownik + memory rzeczownik = przywodzić wspomnienia, przypominać
  Silna kolokacja

  If anything, the building, rather than the apartment, brought back memories for a time.

  Podobne kolokacje:
bring to mind kolokacja
 1. bring czasownik + mind czasownik = przypominać, przywodzić na myśl
  Silna kolokacja

  For most people, the word security quickly brings to mind the military or the defense department.

  Podobne kolokacje:
call to mind kolokacja
 1. call czasownik + mind czasownik = przypominać, przywodzić na myśl
  Zwykła kolokacja

  And certainly one comes across stories that call to mind 1999.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo