ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zapominać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapominać" po polsku

zapominać

obrazek do "forget" po polsku
czasownik
 1. forget ****
  • zapominać (fakty, informacje) [przechodni/nieprzechodni]
   "I've completely forgotten about her birthday!" "So have I." ("Kompletnie zapomniałem o jej urodzinach!" "Ja też.")
   Don't forget that tomorrow is my birthday. (Nie zapomnij, że jutro są moje urodziny.)
  • zapominać (o czymś do zrobienia) [przechodni/nieprzechodni]
   She forgot to buy the milk. (Ona zapomniała kupić mleko.)
   Don't forget to take your coat. (Nie zapomnij zabrać kurtki.)
  • zapominać, zostawiać (np. klucze w domu) [przechodni]
   He always forgets the keys to his apartment. (On zawsze zapomina kluczy do mieszkania.)
   I forgot to bring my wallet and my girlfriend had to pay for me. (Zapomniałem przynieść mój portfel i musiała za mnie zapłacić moja dziewczyna.)
  • zapominać, przestać myśleć (o czymś, o kimś) [przechodni/nieprzechodni]
   Forget the past and be happy as other people are. (Zapomnij o przeszłości i bądź szczęśliwy jak inni ludzie.)
   She wasn't able to forget that embarrassing event. (Ona nie mogła zapomnieć tego żenującego wydarzenia.)
   Adam will never forget her. (Adam nigdy jej nie zapomni.)
  • zapominać, nie dbać (np. o starych przyjaciół) [przechodni/nieprzechodni]
   Everyone forgot about the old lady. (Wszyscy zapomnieli o starszej pani.)
  • zapominać, zaniechać (np. plany zrobienia czegoś) [przechodni/nieprzechodni]
czasownik
 1. remember *****
  • wspominać, nie zapominać (np. o kimś zmarłym) [przechodni]
   We are here today to remember my late grandpa. (Jesteśmy tu dzisiaj, żeby wspominać mojego zmarłego dziadka.)
   I remembered my late uncle today. (Dzisiaj wspomniałam mojego zmarłego wujka.)
czasownik
 1. forget oneself
idiom
 1. let one's hair down
 2. be off somebody's head

powered by  eTutor logo