GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zaniechać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaniechać" po polsku

zaniechać

czasownik
 1. cease **
  • przerwać, zaprzestać, przestać, zaniechać [przechodni/nieprzechodni]
   Cease trying to do more than you can. (Przestań starać się robić więcej niż możesz.)
   Because tomorrow, he may cease to exist as you know him. (Ponieważ jutro, on może przestać być tym, którego znałaś.)
   According to their orders, we must cease construction of the project immediately. (Zgodnie z ich rozkazami, musimy natychmiast przerwać budowę projektu.)
   He ceased to be the company's president when he was replaced by a more competent person. (On przestał być prezesem firmy, gdy został zastąpiony kimś bardziej kompetentnym.)
   link synonim: stop
 2. abandon ***
  • rezygnować, zaniechać (przestać coś robić z powodu problemów) [przechodni]
   I abandoned swimming after the accident. (Po wypadku zrezygnowałem z pływania.)
   My brother abandoned his studies after he failed an exam. (Mój brat zrezygnował ze studiów po tym, jak nie zdał egzaminu.)
   He abandoned his job after two weeks. (On zrezygnował z pracy po dwóch tygodniach.)
   She abandoned dancing when she became a mother. (Ona porzuciła taniec, kiedy została matką.)
 3. waive
 4. forget ****
 5. quit ***
  • zaniechać, rezygnować, przestać  AmE [przechodni/nieprzechodni]
   You have to quit smoking, it's not healthy. (Musisz przestać palić, to nie jest zdrowe.)
   Why did you quit running? You were really good at it! (Dlaczego zrezygnowałeś z biegania? Byłeś w tym naprawdę dobry!)
 6. forsake
 7. shelve
 8. desist
idiom
 1. come to a full stop
  • zaprzestać, zaniechać