MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"zostawiać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zostawiać" po polsku

zostawiać

czasownik
 1. leave *****
  • odchodzić (od kogoś), opuszczać, zostawiać (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   Don't leave me now, please. (Proszę, nie opuszczaj mnie teraz.)
  • zostawiać (coś) [przechodni]
   Leave your coat in the cloakroom and come with me. (Zostaw płaszcz w szatni i chodź ze mną.)
   Where can I leave it? (Gdzie mogę to zostawić?)
   They always leave the baby with me when they're on holiday. (Oni zawsze zostawiają ze mną dziecko, kiedy są na wakacjach.)
  • zostawiać, pozostawiać (nie wykorzystać wszystkiego) [przechodni]
   Leave some cookies for later. (Zostaw trochę ciasteczek na później.)
  • zostawiać, pozostawiać (np. ślad) [przechodni]
   Careful, you'll leave a mark! (Ostrożnie, zostawisz ślad!)
  • zostawiać (do zrobienia na później) [przechodni]
   Don't leave your spring cleaning till the last moment. (Nie zostawiaj swoich porządków wiosennych na ostatnią chwilę.)
 2. desert ***
  • opuszczać, zostawiać, porzucać [przechodni]
   They had to desert their house when the war started. (Oni musieli opuścić swój dom, kiedy rozpoczęła się wojna.)
   Our friends deserted us when we needed them the most. (Nasi przyjaciele opuścili nas gdy najbardziej ich potrzebowaliśmy.)
 3. forget ****
  • zapominać, zostawiać (np. klucze w domu) [przechodni]
   He always forgets the keys to his apartment. (On zawsze zapomina kluczy do mieszkania.)
   I forgot to bring my wallet and my girlfriend had to pay for me. (Zapomniałem przynieść mój portfel i musiała za mnie zapłacić moja dziewczyna.)
 4. park , *****
  • zostawiać (coś gdzieś) język mówiony [przechodni]
   I parked him in the mall. (Zostawiłam go w centrum handlowym.)
   I think I parked my wallet at home. (Chyba zostawiłam portfel w domu.)
 5. dump **
  • zrzucać, rzucić (coś w jakieś miejsce), zostawiać (coś w jakimś miejscu) potocznie [przechodni]
   He dumped his bags on the floor and left. (On rzucił swoje torby na ziemię i wyszedł.)
phrasal verb
 1. go away **
phrasal verb
 1. leave something to somebody * , leave somebody something *****
  • zostawiać coś komuś (w spadku), zapisywać coś na kogoś
   My aunt left me a small sum of money when she died. (Moja ciocia zostawiła mi w spadku niewielką kwotę pieniędzy kiedy zmarła.)
   My parents left me a lot of money. (Moi rodzice zostawili mi dużo pieniędzy.)
phrasal verb
 1. leave something in *
 2. pass over something , pass something over
phrasal verb
 1. run off *

Powiązane zwroty — "zostawiać"

czasownik
idiom
phrasal verb
inne
inne

powered by  eTutor logo