TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"set somebody up" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "set somebody up" po angielsku

set somebody up

phrasal verb
 1. wrobić kogoś potocznie
  You've set me up! (Wrobiłeś mnie!)
  He's set us up into helping him. (On wrobił nas do pomocy mu.)
 2. wspomóc kogoś (finansowo), ustawić kogoś (finansowo)  BrE potocznie
  Don't worry, I will set you up. (Nie martw się, ustawię cię finansowo.)
 3. postawić kogoś na nogi  BrE
  A homemade chicken soup will set you up. (Domowy rosół postawi cię na nogi.)
 4. postawić kogoś (w jakiejś sytuacji)
  You've set her up in a really difficult situation. (Postawiłeś ją w bardzo trudnej sytuacji.)
  I don't want to set you up in an awkward position. (Nie chcę cię postawić w niezręcznej pozycji.)
 5. umówić kogoś potocznie
  He's set me up for a blind date. (On umówił mnie na randkę w ciemno.)
  I can set you up with her. (Mogę cię z nią umówić.)
phrasal verb
 1. zakładać coś, tworzyć coś (np. firmę, organizację)
  I'm planning to set my own restaurant up. (Planuję założyć swoją własną restaurację.)
  If you want to set a company up, you will need an accountant. (Jeżeli chcesz otworzyć firmę, będziesz potrzebować księgowego.)
 2. organizować coś, aranżować coś
  He set our meeting up. (On zaaranżował nasze spotkanie.)
  You promised to set the party up. (Obiecałeś zorganizować imprezę.)
 3. przygotowywać coś, szykować coś
  Your mother will set the dinner up. (Twoja mama przygotuje obiad.)
  I've set the outfit up for you. (Przyszykowałem ci strój.)
 4. rozstawiać coś, ustawiać coś, poustawiać coś
  Can you set the tables up? (Czy może pan rozstawić stoły?)
  I will set the chairs up. (Porozstawiam krzesła.)
  Could you set the Christmas lights up? (Czy mógłbyś założyć świąteczne światełka?)
  He has a plan to set up Christmas decorations earlier than his neighbour. (On ma plan, aby założyć bożonarodzeniowe dekoracje wcześniej niż jego sąsiad.)
 5. ufundować coś, stawiać coś potocznie
  It is nice of you to set the dinner up. (Miło z twojej strony, że stawiasz obiad.)
 6. stawiać coś, budować coś (np. pomnik)
  The city council wants to set up a monument in his memory. (Rada miejska chce postawić pomnik ku jego pamięci.)
 7. przygotowywać coś (np. sprzęt na wyprawę)
 8. konfigurować coś
  They've decided to set up a data warehouse. (Oni zdecydowali się skonfigurować hurtownię danych.)
  You have to set your new phone up. (Musisz skonfigurować swój nowy telefon.)
 9. ustanawiać (rekord)
rzeczownik
 1. zasadzka, pułapka potocznie
  It was a set-up, so that the police could catch a criminal. (To była zasadzka, tak aby policja mogła złapać przestępcę.)
  Mike claimed it was a set-up, when drugs were found in his bag. (Mike twierdził, że to była pułapka, kiedy w jego torbie zostały znalezione narkotyki.)
 2. montowanie (sprzętu), montaż (urządzenia)
  How much does set-up cost? (Ile kosztuje montaż?)
  The set-up of this device takes ages! (Montowanie tego sprzętu trwa wieki!)
 3. układ (np. mebli), rozplanowanie (np. dekoracji)
  I got used to the new set-up at my work. (Przyzwyczaiłem się do nowego układu mebli w pracy.)
  He admired the set-up in my room. (On podziwiał układ mojego pokoju.)