Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"układ" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "układ" po polsku

układ

rzeczownik
 1. system ***** , syst. (skrót)
  • system, układ, sieć [policzalny]
   Our working system has never failed us before. (Nasz system pracy nigdy wcześniej nas nie zawiódł.)
   This is a very complicated system. It is difficult to explain it. (To jest bardzo skomplikowany układ. Trudno go wyjaśnić.)
   zobacz także: plan, organization
 2. deal *****
  • umowa, układ, porozumienie [policzalny]
   It was a fair deal so both of us went away happy. (To był dobry układ, więc oboje odeszliśmy zadowoleni.)
   Our deal was very profitable for me. (Nasze porozumienie było dla mnie bardzo opłacalne.)
 3. treaty **
  • traktat, układ, porozumienie (pomiędzy państwami) [policzalny]
   The Treaty of Lisbon was initially known as the Reform Treaty. (Traktat lizboński był początkowo znany jako traktat reformujący.)
   The king proposed a treaty. (Król zaproponował porozumienie.)
 4. agreement ****
  • układ, umowa [policzalny]
   These are terms of an agreement between you and the landlord. (To są warunki umowy między tobą a wynajmującym mieszkanie.)
   We had an agreement and you broke it. (Mieliśmy umowę a ty ją złamałeś.)
 5. arrangement ***
 6. layout *
  • układ, opracowanie graficzne, makieta, rozkład, plan, kompozycja, rozmieszczenie [policzalny]
   arrangement and organisation using a plan
   I like the layout on this web page. (Podoba mi się opracowanie graficzne tej strony internetowej.)
   According to this layout, their main energy source should be in the basement. (Zgodnie z tym planem, ich główne źródło energii powinno być w piwnicy.)
 7. routine **
  • układ (np. taneczny) [policzalny]
   We still have to practice the dance routine before the show. (Nadal musimy przećwiczyć ten układ taneczny przed przedstawieniem.)
   Our dance routine is really simple - let me show you. (Nasz układ taneczny jest bardzo prosty - pozwól, że ci pokażę.)
 8. accord **
  • porozumienie, układ [policzalny]
   Richard's reached an accord with her and she's been freed. (Richard zawarł z nią porozumienie i została uwolniona.)
 9. bargain **
  • porozumienie, układ, umowa, transakcja [policzalny]
   It sounds like you get the better part of this bargain. (Wygląda na to, że ty dużo więcej zyskasz na tym porozumieniu.)
   I never want to cut myself off from a potential bargain. (Nigdy nie chcę odcinać się od potencjalnego układu.)
 10. scheme **
  • układ (np. kolorystyczny) [policzalny]
   The color scheme in this room is very pretty. (Układ kolorystyczny w tym pokoju jest bardzo ładny.)
   What rhyme scheme is in this poem? (Jaki układ rymów jest w tym wierszu?)
 11. pact *
  • pakt, układ [policzalny]
   The Prime Minister signed a non-aggression pact with Germany. (Premier podpisał pakt o nieagresji z Niemcami.)
 12. composition **
  • układ, ułożenie [policzalny lub niepoliczalny]
   You can tell what a person had to eat from the composition of the hair. (Możesz określić co dana osoba musiała jeść po układzie jej włosów.)
   I really like the composition of these flowers. (Naprawdę podoba mi się ułożenie tych kwiatów.)
   This composition is adverse, you should change it. (To ułożenie jest niekorzystne, powinniście je zmienić.)
 13. tract *
  • przewód (pokarmowy), drogi (oddechowe), układ (rozrodczy) [policzalny]
   Nancy has a urinary tract infection. (Nancy ma zakażenie dróg moczowych.)
   Something seems to be stuck in the dog's food tract. (Wygląda na to, że coś utknęło w przewodzie pokarmowym psa.)
   We need to clear his air tract. (Musimy udrożnić jego drogi oddechowe.)
 14. setting ***
  • układ (czegoś)
   The setting of our apartment is very comfortable. (Układ naszego mieszkania jest bardzo wygodny.)
   Find a pattern in the setting of these figures. (Znajdź wzór w układzie tych figur.)
 15. compact
 16. set-up
  • układ (np. mebli), rozplanowanie (np. dekoracji)
   I got used to the new set-up at my work. (Przyzwyczaiłem się do nowego układu mebli w pracy.)
   He admired the set-up in my room. (On podziwiał układ mojego pokoju.)
 17. line-up , także: lineup *
 18. paction
 19. phototypesetting
 20. dealie potocznie

Powiązane zwroty — "układ"

czasownik
układać = file +13 znaczeń
wypowiadać (np. umowę, układ) = denounce
układać się = align , także: aline +1 znaczenie
idiom
rzeczownik
przymiotnik
płucny (np. układ) = respiratory
kierowniczy (np. układ) = steering
gwiezdny (np. układ) = astral
phrasal verb

powered by  eTutor logo